กู้เงินตามกรมธรรม์

ต้องการความช่วยเหลือ?

ยื่นกู้เงินตามกรมธรรม์ง่ายและรวดเร็วผ่าน Omne by FWD

การกู้เงินตามกรมธรรม์แบบอัตโนมัติ คืออะไร?

วางแผนชำระคืนเงินกู้

วางแผนชำระคืนเงินกู้
วางแผนชำระคืนเงินกู้

ช่องทางการชำระเงินกู้ตามกรมธรรม์

คุณสามารถใช้ใบชำระคืนหนี้สิน (PAY-IN SLIP) ที่แนบไปพร้อมหนังสือแจ้งข้อมูลกรมธรรม์ประจำปี ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อชำระคืนเงินกู้

หรือคุณสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินกู้ได้ตามที่คุณสะดวก ยืดหยุ่น หลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการ

สามารถเช็กยอดเงินกู้คงค้างและดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมชำระคืนเงินกู้ ผ่านบริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ที่ Omne by FWD

วิธีการชำระเงิน

ชำระผ่าน QR Code

สามารถขอ QR Code เพื่อนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร หรือช่องทางการจ่ายเงินด้วยระบบ QR Code อื่นๆ โดยเลือกจำนวนที่จะชำระได้ตามความต้องการของคุณ

  • ชำระเงินกู้ตาม “ยอดเงินกู้รวมดอกเบี้ย ณ วันนี้” – ชำระเงินกู้ที่เหลือทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ณ วันที่ขอ QR Code
  • ชำระเงินกู้ “บางส่วน” – ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระได้เอง

หมายเหตุ

*กรุณาชำระเงินกู้ทันทีหลังจากได้รับ QR Code เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้สะสมจะเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

กรณีเลือกชำระเงินกู้ “บางส่วน” จำนวนเงินขั้นต่ำต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท

กรณียอดเงินกู้คงค้างต่ำกว่า 500 บาท กรุณาเลือกการชำระ “ยอดเงินกู้รวมดอกเบี้ย ณ วันนี้”

เวลาทำการ

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี เคาน์เตอร์ศูนย์บริการ เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

เวลาทำการในวันเสาร์ตามสาขา ดังนี้

  • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ปิดทำการทุกวันเสาร์ 
  • เคาน์เตอร์สาขารัชดา เปิดบริการ เวลา 9.00 - 15.30 น.
  • เคาน์เตอร์สาขาอื่น เปิดบริการ เวลา 8.30 – 12.00 น.

วิธีการชำระเงิน

เงินสดหรือบัตรเครดิต

ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ:

  • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  • สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ของทุกสถาบันการเงิน

(รับเฉพาะการชำระคืนของการกู้เงินกรมธรรม์แบบอัตโนมัติ)

รับชำระด้วย QR Code

ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ:

  • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  • สาขารัชดา

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และตัวแทนเดิมชำระด้วยเงินสดไม่เกิน 100,000 บาท

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านตัวแทนของ FWD และช่องทางอื่นๆ รับชำระด้วยเงินสดไม่เกิน 500,000 บาท

หากเกินที่กำหนดให้นำฝากธนาคาร

คุณสามารถชำระเงินกู้ตามกรมธรรม์ผ่านตัวแทน หรือสำนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ทั่วประเทศ

(หมายเหตุ : โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ใบเสร็จรับชำระเงินกู้จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ทำการชำระเงินสำเร็จ)

วิธีการชำระเงิน

บัตรเครดิต
รับบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ของทุกสถาบันการเงิน
(รับเฉพาะการชำระคืนของการกู้เงินกรมธรรม์แบบอัตโนมัติ)

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือตัวแทนเดิม

เลขที่อ้างอิง 1   ระบุ เลขที่กรมธรม์

เลขที่อ้างอิง 2  ระบุ  33

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านตัวแทนของ FWD หรือช่องทางอื่น

เลขที่อ้างอิง 1   ระบุ เลขที่กรมธรรม์

เลขที่อ้างอิง 2  ไม่ต้องระบุ

คุณสามารถชำระเงินกู้ผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

เลขที่อ้างอิง 1

ระบุเลขที่กรมธรรม์ 9 หลัก ติดกัน (เลข “6” แทน “T” ,“8” แทน “U”, “1” แทน “A” , “2” แทน “B”, “3” แทน “C”, “4” แทน “D” และ “7” แทน “R”)

เช่น B00123456 ให้ใส่เป็น 200123456 เป็นต้น

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือตัวแทนเดิม

เลขที่อ้างอิง 2  ระบุ 33

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านตัวแทนของFWD หรือช่องทางอื่นๆ

เลขที่อ้างอิง  2 ไม่ต้องระบุ

ชำระเงินกู้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยเลือกจากชื่อบริษัท กรุณาระบุรายละเอียด ดังนี้

เลขที่อ้างอิง1 

ระบุเลขที่กรมธรรม์ 9 หลัก ติดกัน (เลข “6” แทน“T” ,“8”แทน “U”, “1” แทน“A” , “2”แทน“B”, “3” แทน “C”, “4”แทน“D”และ “7” แทน“R”) เช่นB00123456 ให้ใส่เป็น 200123456เป็นต้น

 

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือตัวแทนเดิม

เลขที่อ้างอิง2  ระบุ33

 

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านตัวแทนของFWD หรือช่องทางอื่นๆ

เลขที่อ้างอิง 2  ไม่ต้องระบุ

 

คุณต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสแล้ว จึงเข้าทำการชำระเงินกู้ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถชำระผ่านเว็บไซต์ของธนาคารดังต่อไปนี้

หากต้องการให้เราช่วยเหลือ

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)