ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย - ประกันชีวิตควบการลงทุน

เราใส่ใจความต้องการของคุณ และพร้อมนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
เพราะความต้องการของลูกค้าคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เราจึงจัดเตรียมช่องทางชำระเงินที่หลากหลายไว้ให้บริการ เพื่อให้คุณสามารถชำระเงินได้อย่างสะดวก และมีเวลาออกไปสนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่

 • 1. ชำระโดยตรงกับบริษัท

  ชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ผ่านช่องทางของบริษัท กรุณานำ “ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกัน” ไปชำระตามธนาคารที่ระบุไว้

 • 2. ชำระผ่านตัวแทนของบริษัท

  ชำระค่าเบี้ยประกันผ่านตัวแทน หรือสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ
  ( หมายเหตุ : โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง )

  เช็ค

  • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม“บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “หรือผู้ถือ”
  • ระบุ "เลขที่กรมธรรม์ / ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย / หมายเลขโทรศัพท์" ด้านหลังเช็ค

  บัตรเครดิต

  • รับบัตรเครดิตวีซ่า  และมาสเตอร์การ์ด  ของทุกสถาบันการเงิน
 • 3. ชำระผ่านธนาคาร

  ชำระเบี้ยประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

  • กรุณานำ “ใบเตือน” ติดต่อชำระเบี้ยประกันที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบเตือน
  • กรณีที่ไม่มีใบเตือน สามารถใช้ “แบบฟอร์มชำระเงิน”ของธนาคาร โดยระบุ “รหัสบริษัท” ตามคำแนะนำ
   เพื่อดูคำแนะนำ และรหัสบริษัท (Comp. Code)

  *** รับชำระด้วย “เงินสด” และ “เช็คในเขตสำนักหักบัญชี (เช็คเคลียริ่ง)” เท่านั้น

  • เลขที่อ้างอิง 1 – ระบุเลขที่กรมธรรม์ 9 หลัก ติดกัน (เลข “6” แทน “T” หรือ “8” แทน “U”)
  • เลขที่อ้างอิง 2 – ระบุ เดือน วัน ปี ค.ศ. ครบกำหนดชำระ (MMDDYY)
   *** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายการทุกครั้ง