ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

เราใส่ใจความต้องการของคุณ และพร้อมนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

เพราะความต้องการของลูกค้าคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เราจึงจัดเตรียมช่องทางชำระเงินที่หลากหลายไว้ให้บริการ เพื่อให้คุณสามารถชำระเงินได้อย่างสะดวก และมีเวลาออกไปสนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่

 • 1. ชำระโดยตรงกับบริษัท

  ช่องทางการชำระเงินของบริษัท กรุณานำ “ใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกัน” ติดต่อชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทาง ดังนี้

  • ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี เคาน์เตอร์ศูนย์บริการ เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
  • เคาน์เตอร์สาขารัชดา เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 – 17.00 น. , วันเสาร์ 9.00 - 15.30 น.
  • เคาน์เตอร์สาขาต่างจังหวัด เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.00 น., วันเสาร์ 8.30 – 12.00 น.

  เงินสด

  • ชำระโดยตรงกับบริษัทฯที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
  • รับชำระด้วยเงินสดไม่เกิน 500,000 บาท หากเกินกว่าที่กำหนดให้นำฝากที่ธนาคาร หรือชำระเป็นเช็ค

  เช็ค

  • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”
  • ระบุ "เลขที่กรมธรรม์ / ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย / หมายเลขโทรศัพท์" ด้านหลังเช็ค

  บัตรเครดิต

  • รับบัตรเครดิตบัตรเครดิต  หรือ  ของทุกสถาบันการเงิน
 • 2. ชำระผ่านตัวแทนของบริษัท

  ชำระค่าเบี้ยประกันผ่านตัวแทน หรือสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ

  ( หมายเหตุ : โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง )

  เช็ค

  • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม“บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “หรือผู้ถือ”
  • ระบุ "เลขที่กรมธรรม์ / ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย / หมายเลขโทรศัพท์" ด้านหลังเช็ค

  บัตรเครดิต

  • รับบัตรเครดิตวีซ่า  และมาสเตอร์การ์ด  ของทุกสถาบันการเงิน
 • 3. ชำระผ่านธนาคาร

  ชำระเบี้ยประกันผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ

  • กรุณานำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกัน ติดต่อชำระเบี้ยประกันที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในส่วนล่างของใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
  • กรณีที่ไม่มีใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกัน สามารถใช้ “บัตร FWD CARD” สแกนบาร์โค้ดระบุยอดที่ต้องการชำระ ได้ที่

   

  ธ.ทหารไทย

  Com Code 319, Service Code 0143 (ATM&Electronic)

   

  ธ.กสิกรไทย

  Com Code 50026

   

  ธ.ไทยพาณิชย์

  Comp Code 0216 (ถนนวิทยุ)

   

  ธ.กรุงเทพ

  (BR 0142) Service Code INGLIFE (Comp Code 79324)

   

  ธ.กรุงศรีอยุธยา

  Payment System 285-0-00773-6

   

  ธ.กรุงไทย

  Company Code 6061

   

  ธ.ธนชาต

  Comp Code G110 / Service Code A028

   

  ธ.ออมสิน

  Com. Code FWD

  เอทีเอ็ม

  ชำระเบี้ยประกันผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยเลือกชื่อบริษัท หรือสแกนบาร์โค้ด กรุณาระบุรายละเอียด ดังนี้

  • เลขที่อ้างอิง 1 – ระบุเลขที่กรมธรรม์ 9 หลัก ติดกัน (เลข “6” แทน “T” ,“8” แทน “U” “1” แทน “A” , “2” แทน “B”, “3” แทน “C” หรือ “4” แทน “D”และ “7” แทน “R” ) เช่น B00123456 ให้ใส่เป็น 200123456 เป็นต้น
  • เลขที่อ้างอิง 2 – ระบุ เดือน วัน ปี ค.ศ. ครบกำหนดชำระ (MMDDYY)

   

  ธ.ทหารไทย

  Com Code 319, Service Code 0143 (ATM&Electronic)

   

  ธ.กสิกรไทย

  Com Code 50026

   

  ธ.ไทยพาณิชย์

  Comp Code : 0216(ถนนวิทยุ)

   

  ธ.กรุงเทพ

  (BR 0142) Service Code INGLIFE (Comp Code 79324)

   

  ธ.กรุงศรีอยุธยา

  Payment System 285-0-00773-6

   

  ธ.กรุงไทย

  Company Code 6061

   

  ธ.ธนชาต

  Comp Code G110 / Service Code A

  อินเตอร์เน็ต

  ชำระเบี้ยประกันผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยเลือกจากชื่อบริษัท กรุณาระบุรายละเอียด ดังนี้

  • เลขที่อ้างอิง 1 – ระบุเลขที่กรมธรรม์ 9 หลัก ติดกัน (เลข “6” แทน “T” ,“8” แทน “U” “1” แทน “A” , “2” แทน “B”, “3” แทน “C” หรือ “4” แทน “D”และ “7” แทน “R” ) เช่น B00123456 ให้ใส่เป็น 200123456 เป็นต้น
  • เลขที่อ้างอิง 2 – ระบุ เดือน วัน ปี ค.ศ. ครบกำหนดชำระ (MMDDYY)

  ท่านต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสแล้ว จึงเข้าทำการชำระเบี้ย

  ประกันภัย ผ่านเว็บไซต์ สามารถชำระผ่านเว็บไซต์ของธนาคารดังต่อไปนี้


   

  ธนาคารทหารไทย

  www.tmbdirect.com

   

  ธนาคารกลิกรไทย

  www.kasikornbank.com

   

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  www.scbeasy.com

   

  ธนาคารกรุงเทพ

  www.bangkokbank.com

   

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  www.krungsrionline.com

   

  ธนาคารกรุงไทย

  www.ktb.co.th

   

  ธนาคารธนชาต

  www.thanachart.co.th


  ( หมายเหตุ: เฉพาะเบี้ยประกันปีต่ออายุเท่านั้น)

 • 4. ชำระผ่านเคาน์เตอร์จุดบริการ

  กรุณานำ “ใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกัน” ติดต่อชำระเบี้ยที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ

  *** รับชำระด้วย “เงินสด” เท่านั้น  ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

  • ให้ระบุชื่อผู้รับในนามบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)“ และสั่งจ่าย ปณฝ.สินธร กรุงเทพฯ 10333
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ
  ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

  • สามารถนำเงินสดไปชำระได้ที่ร้าน 7 – Eleven ทุกสาขา ที่มีจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • สามารถชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ
  ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านมือถือด้วยบริการ Pay Station

  • สามารถชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นที่ AIS Telewiz Big C Tesco Lotus The Mall และ Central ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ
  ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน True Money Express

  • สามารถนำเงินสดไปชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงินของทรูมันนี เอ็กซ์เพรส ในร้านทรู พาร์ทเนอร์ ซีพีเฟรชมาร์ท และร้านค้าอื่นๆ ทั่วประเทศ
  • สามารถชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ
  ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านมือถือด้วยบริการ mPAY  (สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ในระบบ และ )

  • สมัครบริการ mPAY ฟรี กด *555 โทร.ออก
  • ชำระค่าบริการ กด *555*4132*จำนวนเงิน*สตางค์*รหัสส่วนตัว(PIN)# โทรออก
  • ต้องการดูรายละเอียดเพิ่ม สามารถดูได้ที่ http://www.mpay.co.th/
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ


  ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน Tesco Lotus

  • สามารถนำเงินสดไปชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงินของห้าง Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สามารถชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ
  ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน Big C

  • สามารถนำเงินสดไปชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงินของห้าง Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สามารถชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ
  โมบายโฟน

  วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

  • เข้าเมนู True Payment
  • เลือกบิล
  • เลือกบิลอื่นๆ
  • ใส่รหัสผ่าน 4 ตัว
  • ใส่รหัสสินค้า – พิมพ์ ING
  • ใส่รหัสอ้างอิง(1) – เลขที่กรมธรรม์
  • ใส่รหัสอ้างอิง(2) – เลขที่กรมธรรม์ (หากไม่มีใส่วันที่กำหนดชำระ)
  • ใส่จำนวนเงิน
  • เลือกบัญชีในการชำระ
  • ยืนยันการทํารายการกด “OK”
  • รอรับ SMS เพื่อยืนยันการทํารายการ
 • 5. หักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ

  สามารถกรอกเอกสาร “หนังสือขอให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตอัตโนมัติ” เพื่อหักค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต โดยใช้แบบฟอร์มของ FWD มีเงื่อนไข ดังนี้

  • สมัครก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย อย่างน้อย 1 เดือน
  • รับชำระด้วยบัตรเครดิต  หรือ  ของทุกสถาบันการเงิน
  • นำส่งแบบฟอร์ม “หนังสือขอให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตอัตโนมัติ” ได้ที่
   บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 28 ถนนวิทยุ
   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • คลิกเพื่อดาวน์โหลด ““หนังสือขอให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตอัตโนมัติ” (1ชุด) ”
 • 6. หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

  สามารถกรอกเอกสารขอชำระเบี้ยประกันภัยจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ครั้งเดียวหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกวันครบกำหนดชำระเบี้ย มีเงื่อนไข ดังนี้

  1. สมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ATM ** ทราบผลภายใน 1 วันทำการ


   

  ธ.ทหารไทย

   

  ธ.กสิกรไทย

   

  ธ.ไทยพาณิชย์

   

  ธ.กรุงเทพ

   

  ธ.กรุงศรีอยุธยา

   

  ธ.กรุงไทย

  คลิกเพื่อดาวน์โหลด “คู่มือการสมัครตรวจสอบลายมือชื่อผ่าน ATM


  2. สมัครผ่านการกรอกแบบฟอร์มของ FWD

  • Fill in FWD application form (and submit it to FWD) ** Get response from the bank within one month **
  • ขอแบบฟอร์มได้ที่สาขาของบริษัท หรือที่ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี
  • นำส่งแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ” ได้ที่
   บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 28 ถนนวิทยุ
   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • คลิกเพื่อดาวน์โหลด “หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ” (1ชุด มี 3 หน้า)