สบายใจ iSave

แผนเงินออมเลือกได้ ที่ช่วยคุณเปลี่ยนเงินน้อยให้เป็นเงินก้อนโตอย่างสบายใจ และยังเพิ่มความมั่นคงให้กับคุณได้ในวันข้างหน้า

  • สบาย ได้เงินคืนทุกปี และรับเงินก้อนโตพร้อมโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

  • ออมสั้นๆ เพียง 5 ปี คุ้มครองยาว 15 ปี

  • ลดหย่อนภาษีได้

  • คล่องตัว ด้วยเงินก้อนโตเมื่อครบกำหนดสัญญา พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

  • ออมกลางๆ 10 ปี คุ้มครองยาว 20 ปี

  • ลดหย่อนภาษีได้