โปรโมชัน

โปรโมชั่นลูกค้า FWD ครบกำหนดสัญญาปี 2566

สำหรับ ลูกค้าปัจจุบัน (ผู้เอาประกัน)

เพราะเอฟดับบลิวดี ตั้งใจดูแลคุณต่อไป เราจึงขอมอบโปรโมชันสุดพิเศษ เพื่อให้เราได้ดูแลคุณและคนที่คุณรักอย่างต่อเนื่อง


รับ Lotus’s E-Coupon เมื่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่กับเอฟดับบลิวดี ไม่ว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือคนที่คุณรัก คุณก็มีสิทธิ์ได้รับ Lotus’s E-Coupon ง่ายๆ เพียงมีชื่อคุณเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือเป็นผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์ฉบับใหม่ที่ซื้อเพิ่ม 

ระยะเวลาโปรโมชัน

1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2566

ตัวอย่างการรับสิทธิ์

คุณเอฟ มีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2566 ซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 20,000 บาท ผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และกรมธรรม์อนุมัติในเดือนกรกฎาคม2566 จะได้รับ Lotus’s E-Coupon มูลค่า 200 บาท ผ่านทาง SMS ในเดือนกันยายน 2566

เงื่อนไขการได้รับ Lotus’s E-Coupon

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันของเอฟดับบลิวดี ที่มีชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยแบบกรมธรรม์รายสามัญ โดยมีสถานะกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 และเป็นกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น
 • ผู้ที่จะได้รับ Lotus’s E-Coupon ต้องซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่กับเอฟดับบลิวดีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตเท่านั้น โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติ และมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยลูกค้าต้องมีชื่อเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือเป็นผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์ฉบับใหม่ และกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของรางวัลเท่านั้น
 • แบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) แบบประกันกลุ่ม (Group Insurance) การประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) การประกันกลุ่มเพื่อ SME และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้
 • เอฟดับบลิวดีจะจัดส่ง Lotus’s E-Coupon ผ่านทางข้อความ (SMS) ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้กับเอฟดับบลิวดี
  เมื่อกรมธรรม์ฉบับใหม่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน ได้รับการอนุมัติ และมีผลบังคับครบ 60 วันแล้วเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์รับ Lotus’s E-Coupon 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกงวดแรก ดังนี้

งวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
(1) เบี้ยประกันภัย 20,000 – 99,999 บาท ต่อกรมธรรม์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า   200 บาท
(2) เบี้ยประกันภัย 100,000 บาทขึ้นไป     ต่อกรมธรรม์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,000 บาท


งวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน
(1) เบี้ยประกันภัย 20,000 – 99,999 บาท ต่อกรมธรรม์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า   100 บาท
(2) เบี้ยประกันภัย 100,000 บาทขึ้นไป     ต่อกรมธรรม์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า   500 บาท

 • ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี หมายถึง มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อ 1 กรมธรรม์ โดยการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นกับแบบประกันภัย กรณีแบบประกันภัยเป็นแบบเบี้ยประกันภัยรายงวด จะนับ 100% ของค่าเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีแบบประกันภัยเป็นเบี้ยประกันภัยแบบชำระครั้งเดียว (Single Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ ไม่นับรวมการชำระเบี้ยประกันภัยจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน
 • ของรางวัลดังกล่าว ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือประโยชน์อื่น และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันภัย
 • เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เอฟดับบลิวดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ เอฟดับบลิวดีจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 • คำตัดสินใดๆ ของเอฟดับบลิวดีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โทร. 1351 เราพร้อมดูแลคุณทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.
Share

หากต้องการให้เราช่วยเหลือ

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)