กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่ แอป Omne by FWD

Omne by FWD

สมัครสมาชิกใหม่ได้ร่วมสนุกลุ้น PlayStation 5 Marvel's Spider-Man2 Limited Edition Bundle พร้อมแว่น PlayStation VR2, Apple Watch Series 9 และของรางวัลอื่นๆ รวม 315 รางวัล

ดาวน์โหลดแอปและร่วมสนุก

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 66

ของรางวัล 

🥇รางวัลที่ 1 เครื่องเล่นเกม PlayStation 5 Marvel's Spider-Man2 Limited Edition Bundle พร้อมแว่น PlayStation VR2 มูลค่า 44,990 บาท จำนวน 5 รางวัล

🥈รางวัลที่ 2 นาฬิกา Apple Watch Series 9 GPS 45 mm (Aluminum case sport band) มูลค่า 16,900 บาท จำนวน10 รางวัล

🥉รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า  800 บาท จำนวน 300 รางวัล 

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 633,950 บาท 

กติการ่วมสนุก

1) ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม 

- รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยเบอร์มือถือสำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์/ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรศัพท์มือถือ

- รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ 

2) ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม 

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์มือถือ จำกัดอย่างละ 1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / ระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม สมัครบริการค่าชำระเบี้ยฯ อัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 

*จำกัด 1 สิทธิ์ต่อประเภทรายการ / กรมธรรม์ / ระยะเวลากิจกรรม (ผู้มีหลายกรมธรรม์ได้รับสิทธิ์ต่อประเภทบริการออนไลน์สูงสุดตามจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้)

*ไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารหรือขอหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

เงื่อนไขกิจกรรม

1. กิจกรรม Omne Lucky draw สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันที่ 1-30 พ.ย. 66

2.กติการ่วมสนุกดังนี้

1) ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม 

 - รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยเบอร์มือถือสำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์/ หมายเลขโทรศัพท์/ โทรศัพท์มือถือ

- รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ  

2) ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม 

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์มือถือ จำกัดอย่างละ 1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / ระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม สมัครบริการชำระค่าเบี้ยฯ อัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 

- จำกัด 1 สิทธิ์ต่อประเภทรายการ / กรมธรรม์ / ระยะเวลากิจกรรม (ผู้มีหลายกรมธรรม์ได้รับสิทธิ์ต่อประเภทบริการออนไลน์สูงสุดตามจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้)

ไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารหรือขอหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

3. บริษัทฯ จะส่ง SMS สรุปจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ลูกค้าเอฟดับบลิวดีได้รับจากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 8 ธ.ค. 66 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD 

4. เงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 

  • การได้รับสิทธิ์เมื่อสมัครเป็นสมาชิกผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD ให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ
  • การได้รับสิทธิ์เมื่อใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครบริการกรมธรรม์ออนไลน์สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ
  • การได้รับสิทธิ์จากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ในแอป Omne by FWD เช่น การกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ อีเมลหรือเบอร์มือถือ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม สมัครบริการชำระค่าเบี้ยฯ อัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 

5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" ได้จัดทำฉลากเพื่อใช้ในการจับรางวัลโดยพิมพ์ฉลากตามสิทธิ์ที่ผู้ร่วมสนุกที่ระบุไว้ข้างต้น 

6. รางวัลของกิจกรรมนี้ ได้แก่  

ของรางวัล 

รางวัลที่ 1 เครื่องเล่นเกม PlayStation 5 Marvel's Spider-Man2 Limited Edition Bundle พร้อมแว่น PlayStation VR2 มูลค่า 44,990 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 นาฬิกา Apple Watch Series 9 GPS 45 mm (Aluminum case sport band) มูลค่า 16,900 บาท จำนวน10 รางวัล

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า  800 บาท จำนวน 300 รางวัล 

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 633,950 บาท 

7. ในกิจกรรมแต่ละเดือนผู้โชคดีสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น  

8. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลแตกต่างกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าทันที และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน 

9. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลเดียวกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน 

10. ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone 15 Pro Max 256 GB มูลค่า 48,900 บาท และ รางวัลที่ 2 บัตรของขวัญเอื้องหลวง มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ของ กิจกรรม Omne ประจำเดือนต.ค. 66

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรม Omne Lucky draw สำหรับพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 

12. บริษัทฯ จะอ้างอิงสถานะสมาชิกของแอป Omne by FWD (สมาชิกทั่วไป หรือ สมาชิกประกันชีวิต FWD) ณ วันที่ 1 ธ.ค. 66 สำหรับการเตรียมฉลากในการจับรางวัล 

13. ผู้ที่ได้ทำการดาวน์โหลด สมัครสมาชิก หรือใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้เป็นอย่างอื่นได้ทุกกรณี 

14. กรณีได้ตรวจพบการทุจริต หรือเล่นกิจกรรมไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรม 

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจับฉลากหากพบว่ามีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี บนอุปกรณ์เดียวกันภายในระยะเวลา 30 วัน

16. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลในวันที่ 8 ธ.ค. 66 เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

17. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าเว็บไซต์  https://fwdth.co/WF1123 ในวันที่ 20 ธ.ค. 66เวลา 16.00 น.  

18. ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล ในวันที่ 20-30 ธ.ค. 66 ผ่านทางอีเมล crm.th@fwd.com กรณีผู้โชคดีไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

19. การรับของรางวัล

  • ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
  • พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันการรับของรางวัลส่งทางอีเมล โดยระบุข้อความ "ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม Omne by FWD ลุ้นของรางวัลทุกเดือน”  
  • เอฟดับบลิวดีจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 
  • บริษัทฯ จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้  
  • ผู้โชคดีเมื่อได้รับของรางวัลแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องไปรษณีย์ครั้งแรกเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล 
  • ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่ 20- 31 ธ.ค. 66มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
  • ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 3 จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ  Omne by FWD  ภายในวันที่ 28 ธ.ค.. 66  

20. ผู้ร่วมสนุกจะต้องสมัครสมาชิก Omne by FWD ด้วยชื่อและนามสกุลจริง ที่ตรงกับบัตรประชาชนของตนเอง และยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนในการรับของรางวัล กรณีที่ ชื่อและนามสกุลจริง ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

21. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนได้ 

22. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และหรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสนุกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด 

23. ใบอนุญาตเลขที่ 703-705/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

Share