Omne by FWD

Omne by FWD แจกโทรศัพท์มือถือ Samsung S23 รุ่นใหม่ล่าสุด

เพียงเป็นสมาชิกหรือหรือใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ในแอป รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจุกๆ ใหญ่ๆ รวม 505 รางวัล รวมมูลค่า 444,500 บาท ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่  1-31 มี.ค. 2566 

กติการ่วมสนุก

- ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD 

รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยเบอร์มือถือสำเร็จ

(ไม่ต้องเป็นลูกค้าที่มีกรมธรรม์ก็สามารถลุ้นรับได้)

รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ 

สมาชิกที่สมัครก่อน 1 มี.ค. 2566 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัตโนมัติทุกคน โดยรับสิทธิ์ตามที่ระบุไว้

- ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD

รับ  1 สิทธิ์ ต่อการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์สำเร็จ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนการรับสิทธิ์

ตลอดรายการ ยิ่งใช้มาก ยิ่งรับสิทธิ์มาก

ยกเว้น บริการดาวน์โหลดเอกสารหรือขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย จะไม่ได้รับสิทธิ์

ของรางวัล 

รางวัลที่ 1 Samsung S23 Ultra 5G รางวัลละ 43,900 บาท จำนวน 5 รางวัล 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลเดอะมอลล์ รางวัลละ 800 บาท จำนวน 250 รางวัล 

รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลด ช้อปปี้ รางวัลละ 100 บาท จำนวน 250 รางวัล 

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 444,500 บาท

CAM_OMNE_Banner_web_MARCH2023.jpg

ดาวน์โหลดแอป Omne by FWD

เงื่อนไขกิจกรรม

1. กิจกรรม Omne Lucky draw สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันที่ 1-31 มี.ค.2566

2. กติการ่วมสนุกดังนี้

-ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD 

รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำเร็จ

(ไม่ต้องเป็นลูกค้าที่มีกรมธรรม์ก็สามารถลุ้นรับได้)

รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ 

สมาชิกที่สมัครก่อน 1 มี.ค.2566 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัตโนมัติทุกคน โดยรับสิทธิ์ตามที่ระบุไว้

-ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD

รับ  1 สิทธิ์ ต่อการใช้บริการออนไลน์ 1 ครั้งโดยนับสิทธิ์ตามจำนวนรายการบริการออนไลน์ที่ยื่นสำเร็จ ตามที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลของเอฟดับบลิวดี และไม่จำกัดจำนวนการรับสิทธิ์ตลอดรายการ ภายในระยะเวลา 1-31 มี.ค.2566 ยกเว้นบริการดาวน์โหลดเอกสารหรือขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ย การทำรายการผ่านสาขาของบริษัท และศูนย์บริการลูกค้า จะไม่ได้รับสิทธิ์

3. บริษัทฯ จะส่ง SMS สรุปจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ลูกค้าเอฟดับบลิวดีได้รับจากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 5 เม.ย. 2566 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD 

4. เงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 

• การได้รับสิทธิ์เมื่อสมัครเป็นสมาชิก:ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD ให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ

• การได้รับสิทธิ์เมื่อใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครบริการกรมธรรม์ออนไลน์สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ

• สำหรับผู้ใช้งาน Omne by FWD ปัจจุบัน สมัครสมาชิกก่อนวันที่ 1 มี.ค.2566 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัตโนมัติทุกคน

• การได้รับสิทธิ์จากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ในแอป Omne by FWD เช่น การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทร หรืออีเมล เปลี่ยนวิธีการรับเงินหรือผลประโยชน์ การแจ้งใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ยื่นเคลมออนไลน์ เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์  สมัครหรือแก้ไขวิธีชำระเบี้ยผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ เป็นต้น 

5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" ได้จัดทำฉลากเพื่อใช้ในการจับรางวัลโดยพิมพ์ฉลากตามสิทธิ์ที่ผู้ร่วมสนุกที่ระบุไว้ข้างต้น

•สมาชิกแอป Omne by FWD ทั้งปัจจุบัน และที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล

6. รางวัลของกิจกรรมนี้ ได้แก่ 

ของรางวัล 

รางวัลที่ 1 Samsung S23 Ultra 5G รางวัลละ 43,900 บาท จำนวน 5 รางวัล 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลเดอะมอลล์ รางวัลละ 800 บาท จำนวน 250 รางวัล 

รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลด ช้อปปี้ รางวัลละ 100 บาท จำนวน 250 รางวัล 

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 444,500 บาท

7. ในกิจกรรมแต่ละเดือนผู้โชคดีสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น 

8. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลแตกต่างกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าทันที และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

9. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลเดียวกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรม Omne Lucky draw สำหรับพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

11. บริษัทฯ จะอ้างอิงสถานะสมาชิกของแอป Omne by FWD (สมาชิกทั่วไป หรือ สมาชิกประกันชีวิต FWD) ณ วันที่ 1 เม.ย. 2566 สำหรับการเตรียมฉลากในการจับรางวัล

12. ผู้ที่ได้ทำการดาวน์โหลด สมัครสมาชิก หรือใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้เป็นอย่างอื่นได้ทุกกรณี

13. กรณีได้ตรวจพบการทุจริต หรือเล่นกิจกรรมไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรม

14. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลในวันที่ 10 เม.ย.2566 เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

15. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าเว็บไซต์ คลิก ในวันที่ 17 เม.ย. 2566 เวลา 16.00 น. 

16. ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลที่ 1 สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล (ตามระยะเวลากิจกรรมกำหนด) ผ่านทางอีเมล Customer.th@fwd.com กรณีผู้โชคดีไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

17. การรับของรางวัล

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1

• พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันการรับของรางวัลส่งทางอีเมล โดยระบุข้อความ "ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม Omneแจกทองและอื่นๆรวม 505 รางวัล"

• ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

•บริษัทฯ จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ 

• ผู้โชคดีเมื่อได้รับของรางวัลแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องไปรษณีย์ครั้งแรกเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

• ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2566 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD ในวันที่ 17เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.

18. ผู้ร่วมสนุกจะต้องสมัครสมาชิก Omne by FWD ด้วยชื่อและนามสกุลจริง ที่ตรงกับบัตรประชาชนของตนเอง และยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนในการรับของรางวัลกรณีที่ ชื่อและนามสกุลจริง ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล

19. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนได้

20. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และหรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสนุกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

21. ใบอนุญาตเลขที่ 56-58/2566ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม Omne by FWD แจกโทรศัพท์มือถือ Samsung S23

และของรางวัลอื่นรวม 505 รางวัล

รางวัลที่ 1 Samsung S23 Ultra 5G รางวัลละ 43,900 บาท จำนวน 5 รางวัล

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1

• พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันการรับของรางวัลส่งทางอีเมล โดยระบุข้อความ

"ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม Omneแจกทองและอื่นๆรวม 505 รางวัล"

• ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

•บริษัทฯ จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

• ผู้โชคดีเมื่อได้รับของรางวัลแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องไปรษณีย์ครั้งแรกเท่านั้น

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

• ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2566 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ที่

ชื่อผู้โชคดี

เบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร Omne

1

คุณ เกษศิรินทร์

087594XXXX

2

คุณ เบญญาทิพย์

0909940XXXX

3

คุณ พัฒน์นรี

063234XXXX

4

คุณ พันธุ์ทิพย์

085155XXXX

5

คุณ อัญชลี

099494XXXX

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลเดอะมอลล์ รางวัลละ 800 บาท จำนวน 250 รางวัล

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 2 จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครไว้กับ

Omne by FWD ในวันที่ 17เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.

ที่

ชื่อผู้โชคดี

เบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร Omne

1

คุณ akaradech

063619XXXX

2

คุณ Ancharin

081661XXXX

3

คุณ ayanami

092540XXXX

4

คุณ chanita

095791XXXX

5

คุณ charin

082976XXXX

6

คุณ chuchai

081622XXXX

7

คุณ chumpon

087996XXXX

8

คุณ Dhanakrit

086387XXXX

9

คุณ JaKorn

086386XXXX

10

คุณ Jarupa

083234XXXX

11

คุณ jirapat

086908XXXX

12

คุณ jiraporn

092360XXXX

13

คุณ jugkra

096826XXXX

14

คุณ Juthamard

084771XXXX

15

คุณ KALAYA

081645XXXX

16

คุณ kanjana

089619XXXX

17

คุณ kanokwan

086903XXXX

18

คุณ KASEM

081736XXXX

19

คุณ kidsada

064437XXXX

20

คุณ Kulchaya

081717XXXX

21

คุณ kumphon

085592XXXX

22

คุณ Malisa

063369XXXX

23

คุณ matika

086902XXXX

24

คุณ monrude

085098XXXX

25

คุณ Namtan

082253XXXX

26

คุณ nanthamon

062369XXXX

27

คุณ narumon

098659XXXX

28

คุณ nattapong

081796XXXX

29

คุณ Nawaphan

061404XXXX

30

คุณ Nichapa

065463XXXX

31

คุณ Nidda

097153XXXX

32

คุณ nonglak

090292XXXX

33

คุณ oranuch

086787XXXX

34

คุณ pakin

099298XXXX

35

คุณ Panu

094546XXXX

36

คุณ pattama

086886XXXX

37

คุณ PETCHARATH

086363XXXX

38

คุณ Pichanpong

091071XXXX

39

คุณ Pimnisha

093932XXXX

40

คุณ pisunee

081994XXXX

41

คุณ piyada

083149XXXX

42

คุณ pongpuen

083078XXXX

43

คุณ Potjana

091878XXXX

44

คุณ Preecha

099426XXXX

45

คุณ punchiya

080970XXXX

46

คุณ Rakwarin

099445XXXX

47

คุณ rujjira

080151XXXX

48

คุณ samittha

062664XXXX

49

คุณ saru

081595XXXX

50

คุณ Sirirat

097298XXXX

51

คุณ skarnon

087000XXXX

52

คุณ surachai

082352XXXX

53

คุณ Suthatip

081842XXXX

54

คุณ Tachapon

094145XXXX

55

คุณ tarapong

081940XXXX

56

คุณ Thanathorn

081989XXXX

57

คุณ valee

096192XXXX

58

คุณ waraporn

090972XXXX

59

คุณ Witchaya

089726XXXX

60

คุณ wutromeo

080085XXXX

61

คุณ กชกร

081373XXXX

62

คุณ กนกกร

064929XXXX

63

คุณ กนกกร

089127XXXX

64

คุณ กรกนก

064693XXXX

65

คุณ กรณ์ชัช

088869XXXX

66

คุณ กรพินธุ์

065326XXXX

67

คุณ กรวรรณ

061546XXXX

68

คุณ กฤษณา

080569XXXX

69

คุณ กอบศักดิ์

081632XXXX

70

คุณ กาจบัณฑิต

092323XXXX

71

คุณ กาญจนา

090229XXXX

72

คุณ กิ่งแก้ว

089254XXXX

73

คุณ กิตติภูมิ

088272XXXX

74

คุณ เกดประวีณ

092519XXXX

75

คุณ เกศแก้ว

083032XXXX

76

คุณ ไกรพล

081345XXXX

77

คุณ ขวัญใจ

083717XXXX

78

คุณ คมสัน

081588XXXX

79

คุณ คมสันต์

089172XXXX

80

คุณ คมสันต์

062824XXXX

81

คุณ คุณาพร

083175XXXX

82

คุณ จักรพงษ์

095659XXXX

83

คุณ จันทนา

087555XXXX

84

คุณ จาตุรงค์

094865XXXX

85

คุณ จินดาพร

061392XXXX

86

คุณ จิรวรรณ

080665XXXX

87

คุณ จีรายู

083037XXXX

88

คุณ จุฬฉัตร

087425XXXX

89

คุณ เจนิส

088788XXXX

90

คุณ เจษฎา

086141XXXX

91

คุณ ฉัตรชัย

092741XXXX

92

คุณ เฉลา

081829XXXX

93

คุณ ชญาน์นันท์

061932XXXX

94

คุณ ชญานิษฐ์

098283XXXX

95

คุณ ชนิดาภา

092641XXXX

96

คุณ ชลดา

087539XXXX

97

คุณ ชัยวัฒน์

089893XXXX

98

คุณ ชาธิณี

061350XXXX

99

คุณ ชานนท์

087307XXXX

100

คุณ ชารินทร์

081282XXXX

101

คุณ โชติกา

097297XXXX

102

คุณ ฐิตาภรณ์

099616XXXX

103

คุณ ณฐนันทน์

086310XXXX

104

คุณ ณฐมน

096775XXXX

105

คุณ ณภัทชา

089669XXXX

106

คุณ ณฤดี

099219XXXX

107

คุณ ดวงใจ

083229XXXX

108

คุณ ดวงใจ

094957XXXX

109

คุณ ดวงพร

063368XXXX

110

คุณ ดัสกร

097321XXXX

111

คุณ ดำรงชัย

080588XXXX

112

คุณ ดุสิต

087683XXXX

113

คุณ ตรีรัช

094956XXXX

114

คุณ ไตรเทพ

091790XXXX

115

คุณ ทศพล

085905XXXX

116

คุณ ทองพูน

061590XXXX

117

คุณ ทานตะวัน

081984XXXX

118

คุณ ธงชัย

063214XXXX

119

คุณ ธนะพงษ์

082282XXXX

120

คุณ ธเนศ

084421XXXX

121

คุณ ธมนภัทร

065391XXXX

122

คุณ ธวัชชัย

082031XXXX

123

คุณ ธัญธร

063403XXXX

124

คุณ ธิรานนท์

093319XXXX

125

คุณ ธีรชัย

090973XXXX

126

คุณ ธีรวุฒิ

081809XXXX

127

คุณ ธีระยุทธ

094558XXXX

128

คุณ นงลักษณ์

081373XXXX

129

คุณ นพดล

081338XXXX

130

คุณ นพรัตน์

080358XXXX

131

คุณ นภัสสร

083012XXXX

132

คุณ นรเสฏฐ์

087749XXXX

133

คุณ นราทร

093735XXXX

134

คุณ นัทธมน

086660XXXX

135

คุณ นัทธี

080067XXXX

136

คุณ นันท์นภัส

061824XXXX

137

คุณ นาวิน

090319XXXX

138

คุณ นิพล

085132XXXX

139

คุณ นิพิฐพนธ์

064978XXXX

140

คุณ บังอร

082440XXXX

141

คุณ บุญจุติ

062914XXXX

142

คุณ บุญญาพร

084506XXXX

143

คุณ บุญญิสา

092254XXXX

144

คุณ เบญจมาศ

092246XXXX

145

คุณ ปทุมสินธุ์

096890XXXX

146

คุณ ประพฤทธิ์

064949XXXX

147

คุณ ประภัทสรณ์

087823XXXX

148

คุณ ปราณปริยา

095795XXXX

149

คุณ ปริณนุดี

086161XXXX

150

คุณ ปรียมา

081420XXXX

151

คุณ ปิติพงษ์

089554XXXX

152

คุณ ปิยวรรณ

081748XXXX

153

คุณ พงศ์พีระ

083239XXXX

154

คุณ พงษภัทร

080364XXXX

155

คุณ พรทิพย์

081485XXXX

156

คุณ พรรณิภา

086607XXXX

157

คุณ พศิน

097073XXXX

158

คุณ พัชรินทร์

084573XXXX

159

คุณ พัชรินทร์

080419XXXX

160

คุณ พัชรี

081722XXXX

161

คุณ พัชรีพร

062662XXXX

162

คุณ พัฒน์นรี

063234XXXX

163

คุณ พิชชาพร

092966XXXX

164

คุณ พิพัฒน์

083513XXXX

165

คุณ พีรพัฒน์

083046XXXX

166

คุณ เพชรี

095626XXXX

167

คุณ เพ็ญนภา

092908XXXX

168

คุณ แพรพลอย

095794XXXX

169

คุณ ภัทชนก

092663XXXX

170

คุณ ภัทรวดี

096840XXXX

171

คุณ ภัทรานิษฐ์

085923XXXX

172

คุณ ภากร

082545XXXX

173

คุณ ภาณุพงษ์

086678XXXX

174

คุณ ภาสกร

081842XXXX

175

คุณ ภูริฉัตร

061624XXXX

176

คุณ ภูริตา

084297XXXX

177

คุณ ภูริมนทน์

087453XXXX

178

คุณ มณทิพย์

086529XXXX

179

คุณ มนต์ชัย

081855XXXX

180

คุณ มรกต

081752XXXX

181

คุณ มลธิญา

080821XXXX

182

คุณ มัทรี

064287XXXX

183

คุณ ยุพพร

081645XXXX

184

คุณ ใยชมภู

061416XXXX

185

คุณ รมย์ลักษณ์

062654XXXX

186

คุณ รังสิต

094281XXXX

187

คุณ รัชดาภรณ์

083079XXXX

188

คุณ รัฐศาสตร์

099010XXXX

189

คุณ รัตนชนีย์

089008XXXX

190

คุณ รัตนากร

090261XXXX

191

คุณ ราตรี

087125XXXX

192

คุณ รำพร

081062XXXX

193

คุณ รุ่งทอง

089678XXXX

194

คุณ รุจิรา

098085XXXX

195

คุณ เรวัตร

081256XXXX

196

คุณ ลัดดา

081671XXXX

197

คุณ เลิศฉัตร

081831XXXX

198

คุณ วนิดา

081343XXXX

199

คุณ วรรณศรี

092630XXXX

200

คุณ วรัญญา

089134XXXX

201

คุณ วสันต์

088478XXXX

202

คุณ วสุรัตน์

099613XXXX

203

คุณ วัฒนพร

086367XXXX

204

คุณ วัลรีย์

090897XXXX

205

คุณ วิชสุดา

081825XXXX

206

คุณ วิทูร

086993XXXX

207

คุณ วีรวุฒิ

084284XXXX

208

คุณ ศศิธร

095983XXXX

209

คุณ ศศิประภา

063932XXXX

210

คุณ ศิรประภา

086950XXXX

211

คุณ ศิริพร

089693XXXX

212

คุณ ศุภโชค

084336XXXX

213

คุณ ศุภรพัชร์

083967XXXX

214

คุณ ศุภฤกษ์

091825XXXX

215

คุณ ศุภวรรณ

065478XXXX

216

คุณ สมกิตร์

061537XXXX

217

คุณ สมบูรณ์

091228XXXX

218

คุณ สมพร

089711XXXX

219

คุณ สรัญธร

062615XXXX

220

คุณ สราญหทัย

081646XXXX

221

คุณ สันติ

089762XXXX

222

คุณ สาณิตา

098562XXXX

223

คุณ สิริลักษณ์

080445XXXX

224

คุณ สุคนธ์ทิพย์

081967XXXX

225

คุณ สุจิตรา

064946XXXX

226

คุณ สุจิรา

088852XXXX

227

คุณ สุดารัตน์

063296XXXX

228

คุณ สุธาศิณี

081452XXXX

229

คุณ สุพาภรณ์

089231XXXX

230

คุณ สุภาภรณ์

081495XXXX

231

คุณ สุภาภรณ์

094662XXXX

232

คุณ สุรัสวดี

092591XXXX

233

คุณ สุรีย์

081709XXXX

234

คุณ สุวรรณา

093328XXXX

235

คุณ แสงเดือน

081531XXXX

236

คุณ อภิญญา

094610XXXX

237

คุณ อรรยา

065649XXXX

238

คุณ อรอุมา

092654XXXX

239

คุณ อเสกข์

091004XXXX

240

คุณ อัคคพล

089814XXXX

241

คุณ อัญชลี

099494XXXX

242

คุณ อารีย์

081786XXXX

243

คุณ อารีรัตน์

086261XXXX

244

คุณ อำนวย

086553XXXX

245

คุณ อินธุอร

081058XXXX

246

คุณ อุดมศรี

087389XXXX

247

คุณ อุทิศ

089297XXXX

248

คุณ อุไรพร

089836XXXX

249

คุณ อุษา

080872XXXX

250

คุณ เอมอัชฌา

086031XXXX

รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลด ช้อปปี้ รางวัลละ 100 บาท จำนวน 250 รางวัล

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 3 จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครไว้กับ

Omne by FWD ในวันที่ 17เมษายน 2566 เวลา 16.00 น.

ที่

ชื่อผู้โชคดี

เบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร Omne

1

คุณ Anong

089955XXXX

2

คุณ apiraya

088595XXXX

3

คุณ atiwit

081107XXXX

4

คุณ Bundit

088659XXXX

5

คุณ Buntarik

081742XXXX

6

คุณ chachawin

082691XXXX

7

คุณ Chanwit

084222XXXX

8

คุณ Charida

083685XXXX

9

คุณ chompu

085358XXXX

10

คุณ Dechawat

082413XXXX

11

คุณ Jamthanapohn

092272XXXX

12

คุณ jaturaporn

085166XXXX

13

คุณ kanyapak

064446XXXX

14

คุณ kawinkit

087524XXXX

15

คุณ kraithep

082218XXXX

16

คุณ Naiyarat

097365XXXX

17

คุณ Neeranuch

081600XXXX

18

คุณ nipapan

095896XXXX

19

คุณ onuma

089434XXXX

20

คุณ pakjiratp

081142XXXX

21

คุณ pakpanee

062964XXXX

22

คุณ Papassarin

097261XXXX

23

คุณ Patcharapon

087700XXXX

24

คุณ phandayo

083543XXXX

25

คุณ Pisit

093294XXXX

26

คุณ praew

084648XXXX

27

คุณ Rakchanok

081579XXXX

28

คุณ Ratchada

096282XXXX

29

คุณ Ratchanaphorn

081415XXXX

30

คุณ sakolrat

095689XXXX

31

คุณ Sirisak

081831XXXX

32

คุณ siwakorn

080782XXXX

33

คุณ Somboon

097114XXXX

34

คุณ somthwil

093536XXXX

35

คุณ Sopol

089206XXXX

36

คุณ Supaporn

064835XXXX

37

คุณ Sutita

089950XXXX

38

คุณ tassachon

095195XXXX

39

คุณ Tawita

064241XXXX

40

คุณ Teerachai

098454XXXX

41

คุณ Thanyaomne

092445XXXX

42

คุณ Tuktaa

095959XXXX

43

คุณ ukit

084826XXXX

44

คุณ Vasakorn

096926XXXX

45

คุณ Wandara

081904XXXX

46

คุณ wanlapa

061776XXXX

47

คุณ watana

086902XXXX

48

คุณ Watcharakorn

083063XXXX

49

คุณ wayunat

089115XXXX

50

คุณ Yaewalug

061752XXXX

51

คุณ กนกวรรณ

082328XXXX

52

คุณ กนกวรรณ

086210XXXX

53

คุณ กนกวรรณ

061919XXXX

54

คุณ กรกนก

082689XXXX

55

คุณ กรรณิกา

098014XXXX

56

คุณ กรุง

086443XXXX

57

คุณ กัญจน์

086166XXXX

58

คุณ กัญอัญญ์

065263XXXX

59

คุณ กันญาติ

061239XXXX

60

คุณ กัลยาภรณ์

084914XXXX

61

คุณ กิติพงศ์

081789XXXX

62

คุณ เกษม

081996XXXX

63

คุณ เกษม

085936XXXX

64

คุณ เกสร

084811XXXX

65

คุณ ไขแสง

085354XXXX

66

คุณ คณาธิป

095923XXXX

67

คุณ จรูญ

086813XXXX

68

คุณ จารึก

081901XXXX

69

คุณ จารุชา

061980XXXX

70

คุณ จารุณี

086131XXXX

71

คุณ จารุวรรณ

089088XXXX

72

คุณ จิตติกิตติ

086416XXXX

73

คุณ จิรภัทร

081174XXXX

74

คุณ จีระสิทธิ์

089115XXXX

75

คุณ เจียน

064261XXXX

76

คุณ ฉลวย

081441XXXX

77

คุณ เฉลิมชัย

081076XXXX

78

คุณ ชลธิชา

099713XXXX

79

คุณ ชลธิศ

086753XXXX

80

คุณ ชัชวาลย์

088880XXXX

81

คุณ ชัยพฤกษ์

080974XXXX

82

คุณ ชัยเพชร

064419XXXX

83

คุณ ชัยยาวุธ

080806XXXX

84

คุณ ชัยยุทธ

084570XXXX

85

คุณ ชัยยุทธ

089627XXXX

86

คุณ ชัยรัชต์

086361XXXX

87

คุณ ชัยรัตน์

081004XXXX

88

คุณ ชุติกาญจน์

088812XXXX

89

คุณ ชุติกานต์

080498XXXX

90

คุณ ชุติมา

094659XXXX

91

คุณ ชุมพร

097239XXXX

92

คุณ ชูเกียรติ

061856XXXX

93

คุณ ฐายิกา

095982XXXX

94

คุณ ฐิติมา

087473XXXX

95

คุณ ณัฏฐา

097034XXXX

96

คุณ ณัฐกาญจน์

081837XXXX

97

คุณ ณัฐชพล

097159XXXX

98

คุณ ณัฐฐินันท์

090624XXXX

99

คุณ ณัฐพงค์

085330XXXX

100

คุณ ณัฐพร

085904XXXX

101

คุณ ณัฐภากานต์

088572XXXX

102

คุณ ณัฐมน

097004XXXX

103

คุณ ดรุวรรณ

081668XXXX

104

คุณ ดวงเดือน

089132XXXX

105

คุณ เด่นชัย

081316XXXX

106

คุณ ทักษอร

080571XXXX

107

คุณ ทัชชกร

088841XXXX

108

คุณ ทิพวรรณ

089363XXXX

109

คุณ แทนวุธธา

081433XXXX

110

คุณ ธงชัย

087112XXXX

111

คุณ ธนศักดิ์

082255XXXX

112

คุณ ธนัชพงศ์

065694XXXX

113

คุณ ธนันณัฏฐ์

094354XXXX

114

คุณ ธวัชชัย

089204XXXX

115

คุณ ธัชนันท์

085001XXXX

116

คุณ ธัญญ์ฐิตา

081441XXXX

117

คุณ ธัญญ์ธนัตถ์

062463XXXX

118

คุณ ธีรพงศ์

083263XXXX

119

คุณ ธีรภัทร

064423XXXX

120

คุณ ธีระชัย

091539XXXX

121

คุณ นคร

095812XXXX

122

คุณ นริศรา

089258XXXX

123

คุณ นฤกัญ

089514XXXX

124

คุณ นันทนา

098256XXXX

125

คุณ นันท์นิชา

065387XXXX

126

คุณ นันทพร

098598XXXX

127

คุณ นัยนา

081283XXXX

128

คุณ นิกร

081060XXXX

129

คุณ นิชาพัฒน์

099608XXXX

130

คุณ นิติ

095956XXXX

131

คุณ นิภาพร

084045XXXX

132

คุณ บัญญัติ

083737XXXX

133

คุณ บัณฑิต

080439XXXX

134

คุณ บุญรงค์

081566XXXX

135

คุณ บุญรัตน์

089494XXXX

136

คุณ ประกายแก้ว

081950XXXX

137

คุณ ประคุณ

088891XXXX

138

คุณ ปริพันธ์

086640XXXX

139

คุณ ปวีณา

086907XXXX

140

คุณ ปานจิต

095643XXXX

141

คุณ ปิติพงศ์

083031XXXX

142

คุณ พงษ์ศธร

061095XXXX

143

คุณ พรประภา

065442XXXX

144

คุณ พรพรรณ

083008XXXX

145

คุณ พรพิมล

093849XXXX

146

คุณ พรพิศ

081629XXXX

147

คุณ พรรณพร

092383XXXX

148

คุณ พรรณี

061389XXXX

149

คุณ พฤกษ์

062512XXXX

150

คุณ พัชราจันทร

084430XXXX

151

คุณ พัดสุณี

098274XXXX

152

คุณ พิกุล

081869XXXX

153

คุณ พินิต

089199XXXX

154

คุณ พิมพ์รภัช

081135XXXX

155

คุณ ภัทรวดี

081808XXXX

156

คุณ ภาวัต

081958XXXX

157

คุณ มงคุณ

089300XXXX

158

คุณ มณฑิกาญจน์

092273XXXX

159

คุณ มนต์ชัย

081853XXXX

160

คุณ มนพัทธ์

081808XXXX

161

คุณ มนัสนันท์

083603XXXX

162

คุณ มะลิวัลย์

083189XXXX

163

คุณ เมฆินทร์

098898XXXX

164

คุณ เมทินี

099164XXXX

165

คุณ ยินดี

089013XXXX

166

คุณ ยุทธชัย

086249XXXX

167

คุณ ยุภารัตน์

089970XXXX

168

คุณ รพี

088623XXXX

169

คุณ รพีพร

087221XXXX

170

คุณ ระรินทิพย์

082564XXXX

171

คุณ รัชดาภรณ์

089523XXXX

172

คุณ รัตติกา

091749XXXX

173

คุณ รัศมี

089470XXXX

174

คุณ ราตรี

087625XXXX

175

คุณ รุจิกาญจน์

082951XXXX

176

คุณ ฤทัย

088500XXXX

177

คุณ วนิดาบุญ

085933XXXX

178

คุณ วรวีร์

093639XXXX

179

คุณ วราภรณ์

081720XXXX

180

คุณ วราภรณ์

092636XXXX

181

คุณ วราภรณ์

084340XXXX

182

คุณ วสันต์

086564XXXX

183

คุณ วัชราวุฒิ

081144XXXX

184

คุณ วัลยา

086911XXXX

185

คุณ วิทูรย์

085075XXXX

186

คุณ วินัย

086206XXXX

187

คุณ วิโรจว

098262XXXX

188

คุณ วิลาวัลย์

094290XXXX

189

คุณ วิวรรธน์

081451XXXX

190

คุณ วีระศักดิ์

086995XXXX

191

คุณ วุฒิชัย

081171XXXX

192

คุณ ศยมน

082060XXXX

193

คุณ ศรัญญา

081727XXXX

194

คุณ ศศิธร

086770XXXX

195

คุณ ศศิพร

080429XXXX

196

คุณ ศิรินทร

081831XXXX

197

คุณ ศิริพร

064351XXXX

198

คุณ ศิริวรรณ

081286XXXX

199

คุณ ศิริศักดิ์

085559XXXX

200

คุณ ศุภมาส

064741XXXX

201

คุณ สมชัย

081722XXXX

202

คุณ สมนิต

090236XXXX

203

คุณ สมพร

085441XXXX

204

คุณ สมพรัตน์

081608XXXX

205

คุณ สมฤทัย

090976XXXX

206

คุณ สรารัตน์

084172XXXX

207

คุณ สสัย

091728XXXX

208

คุณ สอาด

081531XXXX

209

คุณ สัมพันธ์

094962XXXX

210

คุณ สัมฤทธิ์

098879XXXX

211

คุณ สามารถ

083546XXXX

212

คุณ สาโรจน์

083686XXXX

213

คุณ สิทธิชัย

065903XXXX

214

คุณ สิทธิชัย

063891XXXX

215

คุณ สิทธิพร

099159XXXX

216

คุณ สินีนารถ

092935XXXX

217

คุณ สิริพรรณ

081928XXXX

218

คุณ สิริรัตน์

089536XXXX

219

คุณ สุกัญญา

096670XXXX

220

คุณ สุขสมบูรณ

081750XXXX

221

คุณ สุจันทิพย์

086839XXXX

222

คุณ สุดารัตน์

092397XXXX

223

คุณ สุดาลักษณ์

081994XXXX

224

คุณ สุทธิดา

091071XXXX

225

คุณ สุบัน

084728XXXX

226

คุณ สุภัสสรา

063590XXXX

227

คุณ สุภานี

095459XXXX

228

คุณ สุภาภรณ์

091706XXXX

229

คุณ สุรชัย

089006XXXX

230

คุณ สุรศักดิ์

083344XXXX

231

คุณ สุรศักดิ์

086356XXXX

232

คุณ สุวิชา

090657XXXX

233

คุณ หฤทัย

090252XXXX

234

คุณ ฬวัณดา

099296XXXX

235

คุณ อดิศักดิ์

098263XXXX

236

คุณ อเนกชัย

083103XXXX

237

คุณ อภิชาติ

091445XXXX

238

คุณ อภิชาย

081945XXXX

239

คุณ อภิเชษฐ

064742XXXX

240

คุณ อมรเทพ

093789XXXX

241

คุณ อรทัย

089727XXXX

242

คุณ อังคณา

085168XXXX

243

คุณ อัญญารัตน์

097313XXXX

244

คุณ อาณัฐ

089533XXXX

245

คุณ อาทิตย์

093027XXXX

246

คุณ อาทิตย์

063519XXXX

247

คุณ อินทุ์อร

086377XXXX

248

คุณ เอก

095584XXXX

249

คุณ เอกพล

091424XXXX

250

คุณ เอกพันธ์

089815XXXX

แชร์