นอนโรงพยาบาลก็ว่าแย่แล้ว หากต้องขาดรายได้ คงยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันจากเอฟดับบลิวดี พร้อมช่วยคุณแบ่งเบาภาระในเวลาที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล


จุดเด่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมดห่วงว่าจะขาดรายได้จากงานประจำหรืออาชีพอิสระหากต้องนอนโรงพยาบาล เพราะไม่ว่าจะนอนน้อยหรือนอนนาน เรายินดีช่วยแบ่งเบาภาระคุณจากหนักให้เป็นเบา ด้วยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันที่มอบความคุ้มครองสูงสุดถึง 700 วัน ช่วยให้รายได้ของคุณไม่สะดุดกับค่าชดเชยสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อวัน

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง


ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

สัญญาเพิ่มเติมที่แนะนำ

ไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแค่ไหน หากเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อยก็มีเราช่วยจ่าย

ด้วยโอพีดี พลัส ที่ช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก สูงสุดถึงครั้งละ 3,000 บาท

ทุกวันนี้โรคร้ายเกิดขึ้นได้ง่าย และหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราก็พร้อมช่วยดูแล