เมื่อความเจ็บป่วยห้ามกันไม่ได้ก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน จะได้ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแค่ไหน หากเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อยก็มีเราช่วยจ่าย


จุดเด่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สุขภาพ แคร์และเอ็กซ์ตร้าแคร์ สัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพจากเอฟดับบลิวดี ช่วยให้คุณอุ่นใจ คลายกังวลกับค่ารักษาในโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายกว่า 380 แห่ง เพียงมีบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ก็เข้ารับการบริการได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน ก็ไม่ต้องสำรองจ่าย

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง


ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

สัญญาเพิ่มเติมที่แนะนำ

ด้วยโอพีดี พลัส ที่ช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก สูงสุดถึงครั้งละ 3,000 บาท

ทุกวันนี้โรคร้ายเกิดขึ้นได้ง่าย และหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราก็พร้อมช่วยดูแล

หมดห่วงว่าจะขาดรายได้หากต้องนอนโรงพยาบาล เพราะมีเราพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระ