สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

สุขภาพที่แข็งแรงจะทำให้เราสามารถทำอะไรได้มากมาย จึงควรวางแผนป้องกันไว้ก่อน เวลาเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ จะได้รีบรักษา รีบหาย เพื่อให้สนุกกับชีวิตได้เต็มที่ โดยไม่เบียดเบียนเงินที่เก็บไว้

  • มีหลายแผนให้เลือก ครอบคลุมการรักษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี ต่อความคุ้มครองได้ถึงอายุ 80 ปี

  • เพียงแสดงบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

  • ป่วยน้อย เจ็บหนัก ก็เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ถึง 30 ครั้งต่อปี สูงสุดถึงครั้งละ 3,000 บาท หรือตามแผนที่เลือก

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6 - 65 ปี ต่อความคุ้มครองได้ถึงอายุ 71 โดยซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบแคร์หรือเอ็กซ์ตร้าแคร์

  • เพียงแสดงบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

  • หายห่วง แม้ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็ยังมีรายได้ สูงสุดวันละ 10,000 บาท นานถึง 700 วัน

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 3 - 60 ปี ต่อได้ถึงอายุ 64 ปี

  • สะดวกสุดๆ เพราะสามารถแนบได้กับหลากหลายแบบกรมธรรม์