สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

สุขภาพที่แข็งแรงจะทำให้เราสามารถทำอะไรได้มากมาย จึงควรวางแผนป้องกันไว้ก่อน เวลาเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ จะได้รีบรักษา รีบหาย เพื่อให้สนุกกับชีวิตได้เต็มที่ โดยไม่เบียดเบียนเงินที่เก็บไว้

 • มีหลายแผนให้เลือก ครอบคลุมการรักษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 ปีขึ้นไป - 70 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี)

 • เพียงแสดงบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 • คุ้มครอง เต็ม จ่ายตามจริง ครอบคลุมทุกรายการ ค่าห้อง ค่าอาหาร ผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดใหญ่ ค่าแพทย์ ค่ารถพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

 • ครอบคลุมผู้ป่วยใน รวมถึงค่ารักษาต่อเนื่อง กรณีล้างไต เคมีบำบัด และรังสีบำบัด

 • คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่ต้องนอนก็รักษาได้

 • ป่วยน้อย เจ็บหนัก ก็เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ถึง 30 ครั้งต่อปี สูงสุดถึงครั้งละ 3,000 บาท หรือตามแผนที่เลือก

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 6-65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) โดยซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบแคร์ หรือเอ็กซ์ตร้าแคร์ หรือดิเอ็กซ์คลูซีฟ แคร์

 • เพียงแสดงบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 • หายห่วง แม้ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็ยังมีรายได้ สูงสุดวันละ 10,000 บาท นานถึง 700 วัน

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 3 - 60 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี)

 • สะดวกสุดๆ เพราะสามารถแนบได้กับหลากหลายแบบกรมธรรม์

 • แพ็คเกจคุ้มครองสุขภาพ ทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และชีวิตของคนในครอบครัว

 • นอนโรงพยาบาล เบิกค่ารักษาได้สูงสุด 25,000 บาทต่อครั้ง (สูงสุด 50,000 บาทต่อปี)

 • เพียงแสดงบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย