สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยพิเศษ จะช่วยให้เบาใจ หากเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง สิ่งที่คุณตั้งใจวางแผนไว้ให้กับลูกจะยังคงอยู่


จุดเด่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยพิเศษ จากเอฟดับบลิวดี ให้ความคุ้มครองที่พิเศษกว่า ทั้งกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึง 5 โรคร้ายแรง (1.มะเร็ง 2.หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 3.กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 4.หลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ 5.ไตวายเรื้อรัง) ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น หากเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ ผลประโยชน์ที่คุณตั้งใจสะสมไว้ให้กับลูกจะไม่สูญเปล่า ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ยประกัน เรายินดีดูแลต่อให้เอง และลูกจะได้รับผลประโยชน์เช่นเดิม


สนใจผลิตภัณฑ์นี้

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

1351

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง


ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

สัญญาเพิ่มเติมที่แนะนำ

คุ้มครองครอบคลุมเพื่อสร้างความแกร่ง ให้คุณก้าวออกไปทำชีวิตมีรสชาติ