สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยพิเศษ จะช่วยให้เบาใจ หากเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง สิ่งที่คุณตั้งใจวางแผนไว้ให้กับลูกจะยังคงอยู่


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยพิเศษ จากเอฟดับบลิวดี ให้ความคุ้มครองที่พิเศษกว่า ทั้งกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึง 5 โรคร้ายแรง (1.มะเร็ง 2.หลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 3.กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 4.หลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ 5.ไตวายเรื้อรัง) ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น หากเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณ ผลประโยชน์ที่คุณตั้งใจสะสมไว้ให้กับลูกจะไม่สูญเปล่า ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ยประกัน เรายินดีดูแลต่อให้เอง และลูกจะได้รับผลประโยชน์เช่นเดิม


จุดเด่น

  • คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  • พิเศษมากกว่า คุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง หากเจ็บป่วยเป็น 1 ใน 5 ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ยประกัน

  • สะดวก เพราะสามารถแนบได้กับหลายแบบกรมธรรม์

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

0 2632 6000

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา

สอบถามเพิ่มเติม?
ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

0 2632 6000

คุยออนไลน์

สัญญาเพิ่มเติมที่แนะนำ

ไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแค่ไหน หากเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อยก็มีเราช่วยจ่าย

คุ้มครองครอบคลุมเพื่อสร้างความแกร่ง ให้คุณก้าวออกไปทำชีวิตมีรสชาติ