การใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป คนไทยจึงเสี่ยงกับโรคร้ายแรงมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว จะดีแค่ไหนหากเราสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ กับแบบประกันโรคร้าย ซีไอ 50


จุดเด่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรง ซีไอ 50 จากเอฟดับบลิวดีที่ดูแลคุณเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงถึง 50 โรค ดูแลครอบคลุมการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น คุ้มครองสูงสุด 100% รวมถึงการเสียชีวิต


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

1351

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง


ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

สัญญาเพิ่มเติมที่แนะนำ

คุ้มครองครอบคลุมเพื่อสร้างความแกร่ง ให้คุณก้าวออกไปทำชีวิตมีรสชาติ