สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

ทุกวันนี้ การเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงเกิดขึ้นได้ง่าย โดยไม่รู้ตัวและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด การเตรียมพร้อมรับมือแต่เนิ่นๆ จึงช่วยให้คุณเบาใจได้เยอะ เพราะแม้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงแค่ไหน คุณก็มีเราดูแล

 • คุ้มครองเต็มที่ 50 โรคร้ายแรง รวมถึงการเสียชีวิต

 • รับ 20% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่ตรวจพบโรคร้ายระยะเริ่มต้น และรับอีก 80% ของทุนประกันภัย เมื่อเป็นระยะรุนแรง

 • ให้ความคุ้มครองยาวถึง 85 ปี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 65 ปี

 • จ่าย ทุกมะเร็ง ทุกระยะ - ยกเว้น 1) มะเร็งในผู้ป่วย HIV 2) เนื้องอกก่อนเป็นมะเร็ง

 • จ่าย ตั้งแต่ตรวจพบ - 50% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่ตรวจพบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และรับอีก 50% ของทุนประกันภัย เมื่อมะเร็งนั้นเข้าสู่ระยะลุกลาม

 • จ่าย ค่ารักษาเคมีบำบัด และรังสีบำบัด - เพื่อการรักษามะเร็งระยะลุกลาม สูงถึง 40% ของทุนประกันภัย

 • คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ เจอจ่าย

 • พร้อมค่ารักษาเคมีบำบัด และรังสีบำบัด

 • รับเพิ่มกรณีเสียชีวิต

 • คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 • พิเศษมากกว่า คุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง หากเจ็บป่วยเป็น 1 ใน 5 ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ยประกัน

 • สะดวก เพราะสามารถแนบได้กับหลายแบบกรมธรรม์