สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

ทุกวันนี้ การเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงเกิดขึ้นได้ง่าย โดยไม่รู้ตัวและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด การเตรียมพร้อมรับมือแต่เนิ่นๆ จึงช่วยให้คุณเบาใจได้เยอะ เพราะแม้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงแค่ไหน คุณก็มีเราดูแล

  • เบาใจ - รับเต็มทุนประกันภัย หากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือตรวจเจอว่าเป็น 1 ใน 41 โรคร้ายแรง

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 16 - 64 ปี ต่อได้ถึงอายุ 69 ปี

  • สะดวกสุดๆ เพราะสามารถแนบได้กับหลากหลายแบบกรมธรรม์

  • คุ้มครองผู้ชำระเบี้ย ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  • พิเศษมากกว่า คุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง หากเจ็บป่วยเป็น 1 ใน 5 ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ยประกัน

  • สะดวก เพราะสามารถแนบได้กับหลายแบบกรมธรรม์