สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ

เมื่อชีวิตมีเรื่องท้าทายใหม่ๆ ตลอดเวลา เอฟดับบลิวดีก็พร้อมสร้างเกราะป้องกันให้คุณอุ่นใจไว้ก่อน เพื่อสร้างความแกร่ง เสริมความกล้า แล้วก้าวออกไปข้างหน้าเพื่อใช้ชีวิตให้สุดในแบบที่เป็นคุณ

 • ดูแลคุณทุกกิจกรรม ให้คุณพร้อมออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มแมกซ์

 • พิเศษ มอบความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

 • เข้ารักษาโรงพยาบาลในเครือข่าย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วย FWD Care Card

 • หากเสียชีวิต รับเต็มทุนประกันภัย หรือ หากสูญเสียอวัยวะ รับตามสัดส่วนของระดับการสูญเสีย

 • หากทุพพลภาพชั่วคราว รับเงินชดเชยรายสัปดาห์สูงสุด 52 สัปดาห์ หรือหากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับเงินชดเชยนานสูงสุดถึง 10 ปี

 • ชดเชย 2 เท่า กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะภัย

 • กล้า คุ้มครองครอบคลุมอุบัติเหตุจากทุกกิจกรรม และกีฬาผาดโผน

 • กล้า คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และคุ้มครอง 2 เท่าจากอุบัติเหตุสาธารณะภัย

 • กล้า คุ้มครองทุกอุบัติเหตุ รวมถึงการจลาจลหรือสงครามการเมือง

 • แกร่ง คุ้มครองครอบคลุมอุบัติเหตุจากทุกกิจกรรม และกีฬาผาดโผน

 • แกร่ง คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และคุ้มครอง 2 เท่าจากอุบัติเหตุสาธารณะภัย

 • แกร่ง คุ้มครองทุกอุบัติเหตุ และคุ้มครอง 2 เท่าจากอุบัติเหตุสาธารณะภัย