image

แคนเซอร์ พลัส

คุ้มครองทั้งมะเร็ง และการเงินของครอบครัว

image
เพิ่มความคุ้มครองเมื่อมะเร็งเข้าสู่ระยะลุกลาม
image
รับเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล
image
ช่วยให้คนที่คุณรักกลับมายืนได้อีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม