image

ดิเอ็กซ์คลูซีฟ แคร์

วงเงินเดียว เหมาจ่ายทุกรายการ

image
วงเงินเดียวจบ ครบแบบเหมาๆ
image
คุ้มครองสูงสุดถึง 3.3 ล้านบาท
image
คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์

คำถามที่พบบ่อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม