image

ประกันคนจริง (เอไอ)

ให้คุณใช้เวลารักษาตัวได้เต็มที่

image
ชดเชยรายสัปดาห์ หากทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน
image
ชดเชยรายปี หากทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
image
ตัวช่วยทางการเงินหากสูญเสียอวัยวะ

คำถามที่พบบ่อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม