เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต รับมอบใบประกาศ ISO / IEC 27001:2013

นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับใบประกาศ ISO/IEC 27001:2013 หรือ Information Security Management System (ISMS) (มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล) เวอร์ชั่นล่าสุด จากนายพิทักษ์ สุภนันทการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร และใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร ซึ่งทางบริษัทมีความความพร้อมและความมั่นใจในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทฯ ณ อาคาร คิง เพาเวอร์ มหานคร ชั้น 74