รายงานล่าสุดการสนับสนุนความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์

หลังจากที่เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป ได้ประกาศสนับสนุนความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปรากฎว่าพนักงานและตัวแทนขายจากประเทศฮ่องกงและมาเก๊ามีน้ำใจบริจาคเงินภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ถึง 24,565.10 เหรียญฮ่องกง ซึ่งเมื่อรวมกับยอดเงินที่บริษัทบริจาคสมทบในลักษณะ matching fund คือบริจาคเท่ากับจำนวนที่พนักงานและตัวแทนขายบริจาคเข้ามาและเงินบริจาคเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงตัวเลขให้เป็นเลขกลมๆ จำนวนเงินที่ได้คือ 50,000 เหรียญฮ่องกง (หรือ 280,000 เปโซ)


เช่นเดียวกัน พนักงานและฝ่ายขายของเอฟดับบลิวดี ประเทศไทย ก็ได้ร่วมใจกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้เป็นเงิน 76,767 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินบริจาคสมทบและเงินบริจาคเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงตัวเลข ยอดเงินที่เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้คือ 200,000 บาท


ยอดเงินทุกจำนวนที่พนักงานและตัวแทนขายของเอฟดับบลิวดีในประเทศไทย ฮ่องกง และมาเก๊า ร่วมกันบริจาค รวมกับเงินบริจาคของเอฟดับบลิวดี กรุ๊ป อีก 2 ล้านเปโซ บริษัทจะรวบรวมเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการ Adopt-A-School เพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ในพื้นที่ที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นนี้ ซึ่งประธานเอฟดับบลิวดี กรุ๊ป มร. โรนัลด์ อาร์คัลลี่ จะบินไปกรุงมะนิลาเพื่อมอบเช็คเงินบริจาคจำนวน 2.56 ล้านเปโซนี้แก่ตัวแทนของกรมสามัญศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556


บริษัทขอขอบคุณทุกท่านอย่างมากสำหรับน้ำใจที่ร่วมสนับสนุนการบริจาคในครั้งนี้


การฟื้นฟูความเสียหายมีขั้นตอนดำเนินงานที่ต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนาน เพื่อร่วมส่งความเห็นใจไปถึงผู้ประสบภัยดังกล่าว ท่านยังคงสามารถบริจาคเงินในรูปของเช็ค โดยส่งไปที่ Branding and Corporate Communications Department at 8/F, FWD Financial Centre ได้ สำหรับเอฟดับบลิวดี ประเทศไทย ท่านสามารถส่งเช็คเงินบริจาคมาที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น 29 ทาวเวอร์ 3 อาคารสินธร