เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่ฟิลิปปินส์

เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่ฟิลิปปินส์


ตามที่ท่านทราบ ภาคกลางของประเทศฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเสียชีวิต บาดเจ็บ ละทิ้งบ้านเรือน ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค เราจึงขอแสดงความเสียใจและส่งผ่านความเห็นใจไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฎกรรมในครั้งนี้


เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป จะบริจาคเงิน 2 ล้านเปโซเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยมอบผ่านโครงการ the Adopt-A-School ที่บริหารโครงการโดยกรมสามัญศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อนำไปสร้างโรงเรียนใหม่ในพื้นที่ที่ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นนี้ ซึ่งประธานเอฟดับบลิวดี กรุ๊ป มร. โรนัลด์ อาร์คัลลี่ จะบินไปกรุงมะนิลาเพื่อมอบเงินบริจาคแก่ตัวแทนของกรมสามัญศึกษาประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556


พวกเราตระหนักดีว่าหลายๆคนก็ต้องการร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย ดังนั้น นอกเหนือจากการบริจาคของเอฟดับบลิวดี กรุ๊ป แล้ว เอฟดับบลิวดีในประเทศฮ่องกง มาเก๊า และประเทศไทย ก็จะร่วมบริจาคสมทบให้แก่เงินทุกบาทที่พนักงานและตัวแทนขายได้ร่วมกันบริจาค หากท่านที่ประสงค์จะบริจาค ท่านสามารถบริจาคในรูปของเช็ค โดยส่งมอบเช็คบริจาคไปที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรที่สำนักงานเอฟดับบลิวดีในประเทศของท่าน โปรดสั่งจ่าย “เอฟดับบลิวดี” และกรุณาระบุที่ซองว่า “บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่ประเทศฟิลิปปินส์”


ผมขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าสำหรับน้ำใจที่ท่านได้ร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมา ณ โอกาสนี้และจะรายงานยอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด


จูเลี่ยน ลิฟแมน
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป