เอฟดับบลิวดี ต้อนรับ สวิส รี ในฐานะนักลงทุนระยะยาว