เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า ระบบประกันภัยอัจฉริยะที่พิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ได้ทันทีที่ธนาคารทีเอ็มบี

พร้อมออกกรมธรรม์ใหม่ "คุ้มกัน 10/5" ที่คุ้มครองชีวิต และ 6 โรคร้ายแรงยอดฮิต

กรุงเทพฯ, 9 ตุลาคม 2556 - บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัวระบบประกันภัยทันใจ (real time policy issuance) ที่สามารถพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ "คุ้มกัน 10/5" ได้ทันทีที่ธนาคารทีเอ็มบี ซึ่งกรมธรรม์ “คุ้มกัน 10/5” เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม 6 โรคร้ายแรงที่คนไทยเป็นกันมาก เป็นนวัตกรรมของประกันชีวิตนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ที่ต้องการจะเป็นผู้นำในการนำสิ่งใหม่ๆที่นำสมัยมาตอบโจทย์ความต้องการของการประกันชีวิต


กรมธรรม์ "คุ้มกัน 10/5" ของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ซึ่งเสนอขายผ่ายทางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าได้สัมผัสกับการซื้อกรมธรรม์ที่รวดเร็ว ง่าย และสะดวกขึ้น หากลูกค้าเดินเข้าไปที่ธนาคารทีเอ็มบีและสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ บริษัทก็สามารถพิจารณาและอนุมัติกรมธรรม์ได้ทันที ส่งผลให้ลูกค้าสามารถรับเล่มกรมธรรม์พร้อมรับความคุ้มครองได้ทันที


มร.อามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ประเทศไทย กล่าวว่า "ผมรู้สึกตื่นเต้นที่มีโอกาสแนะนำให้คนไทยรู้จักกับระบบประกันภัยทันใจ ที่บริษัทและธนาคารทีเอ็มบีได้ร่วมกันบุกเบิกแนวคิดใหม่นี้สู่ตลาด และส่งเสริมให้เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตเป็นบริษัทแถวหน้าที่นำเสนอนวัตกรรมในด้านสินค้าและบริการประกันชีวิต เราอยากให้ลูกค้าของเราได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่เสมือนการปฏิรูปมาตรฐานของธุรกิจประกันชีวิตที่มีมาอย่างยาวนานเลยทีเดียว”


กรมธรรม์ "คุ้มกัน 10/5" ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของการประกันชีวิตในรูปแบบของสินค้า โดยลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปีจะได้รับความคุ้มครองชีวิตนาน 10 ปี ในกรณีเสียชีวิตจะได้รับวงเงินความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย รวมถึงลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ล่วงหน้าในวงเงิน 100% ของทุนประกันภัยเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาล หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งใน 6 โรคที่ประกอบด้วยโรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยในปีที่เหลือโดยยังได้รับวงเงินความคุ้มครองชีวิต 100% ของทุนประกันภัยไปจนสิ้นสุดสัญญากรมธรรม์ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เรียกร้องสินไหมทดแทนเข้ามา ลูกค้าจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมานาน 2 ปีคืนด้วย


กรมธรรม์นี้ไม่เพียงให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่ลูกค้าและครอบครัวในกรณีประสบปัญหาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด แต่ในกรณีที่ลูกค้าได้รับวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าเป็นโรคร้ายแรง ลูกค้าจะได้รับเงินผลประโยชน์ล่วงหน้าที่สามารถนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยผ่อนคลายภาระทางการเงินแก่ครอบครัวด้วย


"นวัตกรรมนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดของเอฟดับบลิวดีที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า” มร.อามาน คาปัวร์ กล่าว "เราจะยังคงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดิจิตอลมาพัฒนานวัตกรรมให้แก่ธุรกิจประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องต่อไป”


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

ศุลีพร ยงวิทิตสถิต
ส่วนประชาชาสัมพันธ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด
0 2632 6310 / 081 648 9563