สานต่อทำดี...จากบันทึกคำพ่อสอน

ตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสกับปวงชนชาวไทย นานัปประการ ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยทั้งประเทศในทุกๆ ด้าน แต่ถึงแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไป แต่คำที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและยังคงนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่เสมอ และนี่เป็นส่วนหนึ่งในคำสอนของพ่อ ที่เราขอรวบรวมไว้ให้ทุกคนได้อ่าน และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมอบให้กับปวงชนชาวไทยของชาวไทยตลอดมา

ความเพียร

“ การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง “

- พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516

            ความเพียรจะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายและความสำเร็จได้เร็วขึ้น เหมือนกับชีวิตที่มีโฟกัส มีความอดทน พยายามในการจะพัฒนาตนเองหรือฝึกฝน ฝึกซ้อมในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงานในสายอาชีพต่างๆ หรือแม้แต่นักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จได้ ก็ล้วนแต่ต้องอาศัยความเพียรและพยายามด้วยกันทั้งสิ้น ขอแค่เราอย่ายอมแพ้  

หนังสือเป็นออมสิน

“ หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ ”

- พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

 

          การอ่านนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด หนังสือเปรียบเสมือนอาวุธของเราได้เช่นกัน เพราะการอ่านหนังสือก็เหมือนกับการที่เราอ่านคู่มือของคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนเรา เราสามารถเรียนรู้หรือทราบเทคนิค วิธีการในการแก้ปัญหา หรือประสบความสำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้นผ่านการอ่านหนังสือ มากกว่านั้นการอ่านสามารถยกระดับ

คุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความรู้และความสามารถมากขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

การทำงาน

“ เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น ”

- พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

 

          หลายคนอาจะเคยท้อแท้กับปัณหาที่พบเจอในขณะที่ทำงาน รู้สึกเบื่อหรือเหนื่อย แต่สิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านอุปสรรค์เหล่านี้ไปได้คือ ทัศนคติ เพียงแค่ปรับมุมมองใหม่และมองว่า อุปสรรค์ = ความท้าทาย เพียงแค่วันนี้เราตั้งให้อุปสรรค์ใดๆ ก็แล้วแต่เป็นเหมือนบททดสอบที่ช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้น ทำให้เราฉลาดขึ้น แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น มีวิธีจัดการกับปัญหาอื่นๆ ได้มากขึ้นด้วย ดังที่ในหลวงท่านได้เสด็จไปยังถิ่นธุระกันดาล ไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากแค่ไหนแต่พระองค์ไม่เคยบ่น ไม่เคยเหนื่อย เพราะท่านมีความสุขกับพระราชกรณียกิจของท่านที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตของผสกนิกรชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

  

แนวคิดที่พระองค์ใช้ในการดำเนินชีวิต หลักคิดของท่านไม่เคยล้าสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยังคงเฉียบคมและเป็นจริงเสมอ มากยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังทรงเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตให้กับคนไทยในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทรงงานหนักเพื่อให้เกิดการพัฒนา พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ซึ่งแม้แต่เบื้องหลังนั้นพระองค์ทรงทุ่มเทและมุ่งมั่นให้กับการทำสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรี หรือกีฬา เราคนไทยจึงควรนำแนวคิด หลักคำสอนที่พระองค์มอบไว้ไปปรับใช้ในชีวิตของเรา

ขอบคุณภาพจาก

https://www.facebook.com/pg/ArtworkHandmadeShop

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

ติดตามทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเราง่ายๆ แค่กรอกชื่อและอีเมล์

การคลิก "ลงทะเบียน" แสดงว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนดของเราและได้อ่านนโยบายข้อมูลของเราแล้ว

FWD MAX

FWD MAX