ตามรอยต้นแบบแห่ง Passion กับกีฬาทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงที่เราได้เห็นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทุ่มเทพระวรกายทำเพื่อประชาชนตลอดมา ในอีกมุมหนึ่งนั้นพระองค์ท่านยังทรงเป็นต้นแบบของ Passion ในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นดนตรีถ่ายภาพ วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกีฬา ที่พระองค์ทรงโปรดและฝึกซ้อม แม้จะมีพระราชกรณียกิจมากมาย แต่พระองค์ก็ทรงมุ่งมั่นและในที่สุดก็ทรงลงแข่งขันและได้เหรียญทองกีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์) ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึก และถือเป็นต้นแบบที่ชัดเจนที่สุด วันนี้เราเลยอยากจะขอพาทุกคนมาตามรอยต้นแบบของ Passion กับกีฬาทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยกัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านและเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

ทรงเป็นนักกีฬา “เรือใบ” หนึ่งในกีฬาที่ทรงโปรด

การทรงเรือใบของพระองค์ ไม่เพียงแค่ทรงเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น หากแต่ยังทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และนำไปร่วมในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 (ภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมส์) ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศและพระองค์ได้รับชัยชนะในการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ก่อนถือฤกษ์นำวันดังกล่าวมาเป็น "วันกีฬาแห่งชาติ"

ขอบคุณภาพจาก 

 https://www.facebook.com/pg/ArtworkHandmadeShop 

ทรงโปรดปราน “แบดมินตัน”

มากกว่าแค่ความโปรดปราน พระองค์ท่านทรงสามารถวิเคราะห์ถึงการเล่นของนักแบดมินตันระดับโลกแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ทรงนำมาปรับปรุงพัฒนา ฝีมือ เทคนิคการเล่นของพระองค์ ทั้งยังทรงชี้แนะ และพระราชทานข้อแก้ไขเทคนิคการเล่นแก่นักกีฬาไทย ต่อมาพระองค์ทรงโปรดให้มีการปรับแต่งหอประชุมภายในศาลาผกาภิรมย์ สวนจิตรลดา เปลี่ยนให้เป็นสนามแบดมินตันที่ได้มาตรฐาน เพื่อทรงแบดมินตันในตอนเย็นวันศุกร์และเช้าวันอาทิตย์ ที่สำคัญยังทรงรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2493


พระองค์จะทรงชอบเล่นกีฬาแล้วนั้น ยังทรงเป็นแบบอย่างให้พสกนิกรชาวไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยพระองค์ทรงใส่พระทัยอย่างมากเมื่อยามออกกำลังพระวรกาย ทั้งการวิ่ง และเดินเร็ว จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น มีการจดชีพจร วัดความดันโลหิตทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย และท่านทรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทรงจัดวันสำหรับออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬาด้วยพระองค์เอง

กีฬาฮอกกี้และสกี 

พระองค์ทรงสกีน้ำแข็งครั้งแรกเมื่อทรงพระชนมายุเพียง 8 พรรษา ขณะที่ประทับและทรงกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พระองค์ยังมีความสนพระทัยอย่างมากในเรื่องการศึกษาและเรียนรู้ พระองค์จึงทรงเดินทางไปยังภูเขาอโรซา เพื่อทรงเรียนรู้ถึงวิธีการเล่นและเป็นนักสกีที่ดี แม้จะเป็นที่พักเล็กๆ แต่ก็ทรงไม่ถือตัวและทรงบรรทมรวมกับนักสกีคนอื่นๆ พระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ นับเป็นแบบอย่างในเรื่องการพัฒนาและฝึกฝนการเป็นนักกีฬาที่ดี

นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงมีพระบรมราโชวาทบางส่วนเกี่ยวกับกีฬาที่น่าสนใจและสะท้อนแง่คิดให้เรานำมาปรับใช้กับชีวิตได้

ดังเช่น...

"...การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่ว ไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้ แข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้ อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่ามี น้ำใจเป็นนักกีฬา..."

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี ณ กรีฑาสถานแห่งชาติวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๘

พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังพระวรกาย แม้กระทั่งตอนประชวร พระองค์ยังฟื้นฟูพระวรกายด้วยการออกกำลังกาย

"การออกกำลังกายนั้น ถ้าทำน้อยเกินไป ร่างกายและจิตใจก็จะเฉา ถ้าทำมากเกินไปร่างกายและจิตใจก็จะช้ำ" 

- ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำรัสให้เกี่ยวกับการออกกำลังกายแก่ข้าราชบริพาร เมื่อปี พ.ศ.2525

เราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระองค์ทรงสนพระทัยและชื่นชอบกีฬาใดๆ แล้วนั้น พระองค์ทรงมอบเวลาในการฝึกซ้อม เรียนรู้อย่างจริงจังและตั้งใจเหมือนกับนักกีฬาคนอื่นๆ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ พระองค์ท่านไม่เคยลืมที่จะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของท่าน แม้ในวัยหนุ่มหรือวัยที่ท่านควรพัก ท่านยังคงเดินทางไกลไปในเส้นทางบากลำบาก ทุกย่างก้าวของพระองค์เต็มไปด้วยพลังเสมอ นั่นคือเหตุผลที่เราคนไทยควรที่จะหันมาสนใจสุขภาพของตัวเราเองเพื่อที่จะได้มีแรงทำสิ่งดีๆ เหมือนที่พ่อทุ่มเททำงานหนักเพื่อเราทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกวันนี้ ทำเพื่อพ่อและเพื่อคนที่เรารัก และเพื่อตัวเรา

อ้างอิง

http://www.football-crazy.com/2016/10/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-%E0%B8%9E/

http://news.sanook.com/2083622/

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

ติดตามทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเราง่ายๆ แค่กรอกชื่อและอีเมล์

การคลิก "ลงทะเบียน" แสดงว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนดของเราและได้อ่านนโยบายข้อมูลของเราแล้ว

FWD MAX

FWD MAX