วัฒนธรรมองค์กร

ที่เอฟดับบลิวดี เราสนับสนุนให้พนักงานและลูกค้า ออกไปใช้ชีวิตตามความฝัน สนุกกับการทำงานในทุกๆ วัน ด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการที่เรายึดมั่นเป็นแนวทางในการทำงานก็คือ กล้าที่จะแตกต่าง, ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น, ทำในสิ่งที่ถูกต้อง, มุ่งสู่ผลสำเร็จไปด้วยกัน, และดูแลใส่ใจคนรอบข้าง

การทำงานที่เอฟดับบลิวดี

ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเอฟดับบลิวดี เพื่อแสดงศักยภาพของคุณและเติบโตไปพร้อมๆ กัน

สมัครเป็นพนักงาน

เปิดรับทุกโอกาสในชีวิตที่เอฟดับบลิวดี เพราะความมุ่งมั่นของคุณคือสิ่งที่เรามองหา สมัครร่วมงานกับเรา


อ่านเพิ่มเติม

สมัครเป็นตัวแทนฝ่ายขาย

หากความสำเร็จในชีวิต เป็นสิ่งที่คุณมองหา สมัครเป็นตัวแทนของเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน


อ่านเพิ่มเติม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

หากคุณพร้อมที่จะร่วมเปลี่ยนมุมมองของลูกค้า ที่มีต่อธุรกิจประกันชีวิต สมัครร่วมงานกับเรา

Assistant Manager – New Technologies
JOB FAIR
Manager - Marketing Event
Manager - Product Management and Proposition
People Development Manager – Trainer, Internal Communication and Engagement Activities
Senior Staff – Inbound call center
Staff - Changes & Reinstatement
Supervisor – New Business Administration
Supervisor – New Technologies
Supervisor - Solution Delivery
Team Leader – Product Management (TA & Group)

หากไม่พบตำแหน่งงานที่คุณมองหา

แต่สนใจร่วมงานกับเรา
ส่งประวัติการทำงาน มาที่ FWDrecruitment@fwd.co.th