ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ที่ให้คุณออกไปใช้ชีวิตอย่างไม่มีลิมิต … ครบทั้งความคุ้มครองชีวิตที่เต็มแมกซ์ และแผนการลงทุนที่คุ้มค่า

จุดเด่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์แมกซ์ ลิงค์ แบบประกันชีวิตควบการลงทุน สำหรับคนกล้าต่าง ให้คุณมั่นใจ กล้าออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ทั้งยังให้อิสระในการกำหนดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และวางแผนพอร์ตการลงทุนได้ตามความต้องการ เพิ่มความคล่องตัวหากเกิดเหตุจำเป็น สามารถหยุดพักชำระเบี้ยฯ หรือถอนเงินบางส่วนได้ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนในระยะยาว


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

1351

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง


  1. การหยุดพักชำระเบี้ย คือการให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ยังมีผลบัคับอย่างต่อเนื่องแม้ผู้เอาประกันไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย โดยค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมต่างๆจะถูกหักจากหน่วยลงทุนของกรมธรรม์อัตโนมัติ
  2. Auto-Fund Rebalancing คือการขอดำเนินการรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้าต้องการไว้คงเดิม ระบบจะดำเนินการปรับสัดส่วนของกองทุนนี้ให้คงไว้ตามที่ลูกค้ากำหนด
  3. Auto-Fund Switching คือการขอสับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติจากกองทุนต้นทางไปกองทุนปลายทาง ด้วยสัดส่วนเท่าๆกันทุกเดือน (โดยปกติทำได้สูงสุดถึง 12 เดือน)

สัญญาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

เติมเต็มความฝันให้ชีวิตได้เบิกบานทุกวันหลังเกษียณ พร้อมมีเงินบำนาญใช้ทุกปี

เติมเต็มอิสระในการใช้ชีวิต ด้วยแผนบริหารเงินออมที่คุณเลือกได้