เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์ลิงค์ แบบประกันมิติใหม่ที่ผสานความคุ้มครองและการลงทุนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมจะเป็นพลังเสริมที่ช่วยให้คุณพุ่งไปข้างหน้าอย่างราบรื่นในทุกเส้นทางที่เลือก


มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า และสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนได้ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณ


จุดเด่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เอฟดับบลิวดี พาวเวอร์ลิงค์ ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่พร้อมจะดูแลและสามารถปรับให้เข้าจังหวะชีวิตของคุณ ด้วยสูตรที่พร้อมให้คุณยืดหยุ่น ที่ให้พาวเวอร์กับคุณ ในการกำหนดความคุ้มครองได้ตามความพอใจ และจัดสรรพอร์ตการลงทุนได้เองตามความต้องการ แม้แต่จะถอนเงินไปใช้ยามฉุกเฉินก็ยังได้ นอกจากนี้ยังเป็นแบบประกันที่มีความโปร่งใส และสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

0 2632 6000

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง


  1. การหยุดพักชำระเบี้ย คือการให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ยังมีผลบัคับอย่างต่อเนื่องแม้ผู้เอาประกันไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย โดยค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมต่างๆจะถูกหักจากหน่วยลงทุนของกรมธรรม์อัตโนมัติ
  2. Auto-Fund Rebalancing คือการขอดำเนินการรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้าต้องการไว้คงเดิม ระบบจะดำเนินการปรับสัดส่วนของกองทุนนี้ให้คงไว้ตามที่ลูกค้ากำหนด
  3. Auto-Fund Switching คือการขอสับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติจากกองทุนต้นทางไปกองทุนปลายทาง ด้วยสัดส่วนเท่าๆกันทุกเดือน (โดยปกติทำได้สูงสุดถึง 12 เดือน)

สัญญาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

เติมเต็มความฝันให้ชีวิตได้เบิกบานทุกวันหลังเกษียณ พร้อมมีเงินบำนาญใช้ทุกปี

เติมเต็มอิสระในการใช้ชีวิต ด้วยแผนบริหารเงินออมที่คุณเลือกได้