ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ที่เปิดมุมมองใหม่ สร้างโอกาสในการลงทุน พร้อมการันตีความคุ้มครองชีวิต ให้ทุกสถานการณ์ของทุกจังหวะชิวิตและการลงทุน ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ก็อุ่นใจด้วยความคุ้มครองตลอดสัญญา

จุดเด่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เอฟดับบลิวดี วันลิงค์ แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปีครอบคลุมทั้งความคุ้มครองชีวิต และสร้างโอกาสในการลงทุน ให้อิสระในการออกแบบพอร์ตการลงทุนได้ตามต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนระยะยาว พร้อมอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

1351

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง


  1. การหยุดพักชำระเบี้ย คือการให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ยังมีผลบัคับอย่างต่อเนื่องแม้ผู้เอาประกันไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย โดยค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมต่างๆจะถูกหักจากหน่วยลงทุนของกรมธรรม์อัตโนมัติ
  2. Auto-Fund Rebalancing คือการขอดำเนินการรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้าต้องการไว้คงเดิม ระบบจะดำเนินการปรับสัดส่วนของกองทุนนี้ให้คงไว้ตามที่ลูกค้ากำหนด
  3. Auto-Fund Switching คือการขอสับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติจากกองทุนต้นทางไปกองทุนปลายทาง ด้วยสัดส่วนเท่าๆกันทุกเดือน (โดยปกติทำได้สูงสุดถึง 12 เดือน)

สัญญาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

เติมเต็มความฝันให้ชีวิตได้เบิกบานทุกวันหลังเกษียณ พร้อมมีเงินบำนาญใช้ทุกปี

เติมเต็มอิสระในการใช้ชีวิต ด้วยแผนบริหารเงินออมที่คุณเลือกได้