ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ชำระเบี้ยฯ เพียง 5 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี เลือกความคุ้มครองได้ตามใจ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

จุดเด่น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

การประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณมาจากความ ทุ่มเท มุ่งมั่น และอุตสาหะ จนทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แต่วันนี้คุณไม่ได้อยู่เพียงคนเดียว มีทั้งครอบครัวและธุรกิจที่ต้องดูแล ทำให้คุณต้องคิดให้รอบด้านมากขึ้น การวางแผนอนาคตจึงเป็นเรื่องที่คุณให้ความสำคัญ

FWD For Freedom Linked 15/5 ช่วยสร้างความมั่นใจว่าอนาคตของธุรกิจและคนในครอบครัวที่คุณวางแผนไว้จะไม่สะดุด ด้วยความคุ้มครองชีวิตที่คุณกำหนดได้เองพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ตามใจ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

1351

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลัง


  1. การหยุดพักชำระเบี้ย คือการให้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ยังมีผลบัคับอย่างต่อเนื่องแม้ผู้เอาประกันไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย โดยค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมต่างๆจะถูกหักจากหน่วยลงทุนของกรมธรรม์อัตโนมัติ
  2. Auto-Fund Rebalancing คือการขอดำเนินการรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ลูกค้าต้องการไว้คงเดิม ระบบจะดำเนินการปรับสัดส่วนของกองทุนนี้ให้คงไว้ตามที่ลูกค้ากำหนด
  3. Auto-Fund Switching คือการขอสับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติจากกองทุนต้นทางไปกองทุนปลายทาง ด้วยสัดส่วนเท่าๆกันทุกเดือน (โดยปกติทำได้สูงสุดถึง 12 เดือน)

สัญญาเพิ่มเติมที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

เติมเต็มความฝันให้ชีวิตได้เบิกบานทุกวันหลังเกษียณ พร้อมมีเงินบำนาญใช้ทุกปี

เติมเต็มอิสระในการใช้ชีวิต ด้วยแผนบริหารเงินออมที่คุณเลือกได้