เพราะเอฟดับบลิวดีพร้อมเคียงข้างคุณในทุกเส้นทางที่เลือกเดิน

เพราะเราอยากให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง จึงออกแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และทุกจังหวะชีวิตของคุณ เพื่อให้คุณได้ต่อเติมความฝันและเก็บเกี่ยวความสุขตลอดเส้นทางที่ก้าวเดิน

แบบประกันสำหรับคนกล้าต่าง สูตรผสานพลังเพื่อชีวิตที่ลงตัว

ประกันชีวิตควบการลงทุน ผลิตภัณฑ์เดียวที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงเวลาของชีวิตที่เปลี่ยนไป อิสระในการกำหนดความคุ้มครองชีวิต และสัดส่วนการลงทุนได้ตามต้องการ วางแผนพอร์ตการลงทุนและสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกสถานการณ์ ทั้งยังมอบความคุ้มครองสูงเพื่อเป็นพลังเสริมให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มแมกซ์ พร้อมโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ให้คุณพร้อมยิ้มรับวัยเกษียณอย่างมีความสุข

เอฟดับบลิวดีอยากให้คุณได้ใช้ชีวิตดีๆ และมีความสุขอย่างเต็มที่ในทุกช่วงชีวิต จึงพร้อมช่วยคุณวางแผนที่ครอบคลุมและคุ้มครองตลอดเส้นทางจนเข้าสู่วัยเกษียณ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างหรรษา และยังเบิกบานได้เต็มที่ในวัยหนุ่มสาว

  • ประกันชีวิตที่เปิดมุมมองใหม่สร้างโอกาสในการลงทุนพร้อมการันตีความคุ้มครองชีวิต

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองนานถึงอายุ 99 ปี

  • ออกแบบบพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ

  • ประกันชีวิตสำหรับคนกล้าต่าง ให้ออกไปใช้ชีวิตอย่างไม่มีลิมิต ครบทั้งความคุ้มครองชีวิต และแผนการลงทุนที่คุ้มค่า

  • อิสระในการกำหนดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนได้ตามความต้องการ

  • เลือกความคุ้มครองชีวิตได้สูงถึง 100 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย

  • รับเงินบำนาญ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ครบอายุ 60 ถึงอายุ 85 ปี และรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 งวด

  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ถึง 3 แบบ

  • ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติมได้สูงสุด 200,000 บาท

เสียงจากลูกค้าเอฟดับบลิวดี

ผมคิดว่ามันคุ้มค่ากับชีวิต แล้วก็มีความยืดหยุ่นมากๆ ผมสามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ ในขณะที่ความคุ้มครองในกรมธรรม์ก็ยังอยู่ต่อไป


คิดว่าหลังจากเกษียณแล้วจะมีเงินพอใช้จ่ายโดยไม่ต้องกังวล อยากไปเที่ยวไหน อยากทำอะไรก็ทำได้