เพราะเอฟดับบลิวดีพร้อมเคียงข้างคุณในทุกเส้นทางที่เลือกเดิน

เพราะเราอยากให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง จึงออกแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และทุกจังหวะชีวิตของคุณ เพื่อให้คุณได้ต่อเติมความฝันและเก็บเกี่ยวความสุขตลอดเส้นทางที่ก้าวเดิน

แบบประกันสำหรับคนกล้าต่าง สูตรผสานพลังเพื่อชีวิตที่ลงตัว

ประกันชีวิตควบการลงทุน ผลิตภัณฑ์เดียวที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงเวลาของชีวิตที่เปลี่ยนไป อิสระในการกำหนดความคุ้มครองชีวิต และสัดส่วนการลงทุนได้ตามต้องการ วางแผนพอร์ตการลงทุนและสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกสถานการณ์ ทั้งยังมอบความคุ้มครองสูงเพื่อเป็นพลังเสริมให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มแมกซ์ พร้อมโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ให้คุณพร้อมยิ้มรับวัยเกษียณอย่างมีความสุข

เอฟดับบลิวดีอยากให้คุณได้ใช้ชีวิตดีๆ และมีความสุขอย่างเต็มที่ในทุกช่วงชีวิต จึงพร้อมช่วยคุณวางแผนที่ครอบคลุมและคุ้มครองตลอดเส้นทางจนเข้าสู่วัยเกษียณ เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างหรรษา และยังเบิกบานได้เต็มที่ในวัยหนุ่มสาว

 • ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพียง 5 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี

 • สามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ทุกๆ 15 ปี สูงสุดไม่เกินปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี

 • ออกแบบพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง ผ่านกองทุนรวมที่บริษัทคัดสรรมาแล้ว

 • ประกันชีวิตที่เปิดมุมมองใหม่สร้างโอกาสในการลงทุนพร้อมการันตีความคุ้มครองชีวิต

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองนานถึงอายุ 99 ปี

 • ออกแบบบพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • ประกันชีวิตสำหรับคนกล้าต่าง ให้ออกไปใช้ชีวิตอย่างไม่มีลิมิต ครบทั้งความคุ้มครองชีวิต และแผนการลงทุนที่คุ้มค่า

 • อิสระในการกำหนดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนได้ตามความต้องการ

 • เลือกความคุ้มครองชีวิตได้สูงถึง 100 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย

 • รับเงินบำนาญ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ครบอายุ 60 ถึงอายุ 85 ปี และรับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 งวด

 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ถึง 3 แบบ

 • ลดหย่อนภาษีส่วนเพิ่มเติมได้สูงสุด 200,000 บาท

ข้อมูลกองทุน

กองทุนตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดทหารไทย ธนบดี (TMBMF) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนตราสารหนี้
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส (PRINCIPAL DPLUS-A) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL iFIXED-C) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี
กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS)
*ระงับการขาย การซื้อคืน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 27/3/2563
▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF)
*ระงับการขาย การซื้อคืน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 27/3/2563
▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนรวมผสม
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู (ABV) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท (ABG) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL iDIV-C) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเซีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ (PRINCIPAL APDI) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-STAR-A(A)) ▸หนังสือชี้ชวน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ (ABSM) ▸หนังสือชี้ชวน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนหุ้น
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity (TMBAGLF) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาทร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนอสังหาริมทรัพย์
กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (PRINCIPAL iPROP-C) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ (TMBGOLDS) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) ▸สาระสำคัญ ของกองทุน
[Fund Fact Sheet] ▸หนังสือชี้ชวน
▸หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
▸รายงาน 6 เดือน
▸รายงานประจำปี

เสียงจากลูกค้าเอฟดับบลิวดี

ผมคิดว่ามันคุ้มค่ากับชีวิต แล้วก็มีความยืดหยุ่นมากๆ ผมสามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ ในขณะที่ความคุ้มครองในกรมธรรม์ก็ยังอยู่ต่อไป


คิดว่าหลังจากเกษียณแล้วจะมีเงินพอใช้จ่ายโดยไม่ต้องกังวล อยากไปเที่ยวไหน อยากทำอะไรก็ทำได้