#สุขภาพรอไม่ได้

ชี้เป้าประกันสุขภาพที่ใช่ เลือกง่ายตรงจุด

ประกันสุขภาพ FWD ซื้อออนไลน์ได้ คุ้มครองทันที

ลดสูงสุด 12%
ระหว่างวันที่1-31 กรกฎาคม 67

เลือกประกันสุขภาพแบบไหนดี?

เพียงตอบคำถามไม่กี่ข้อ

คำถามที่ 1/4

วงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ต่อปีที่ต้องการ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) โรงพยาบาลรัฐ : 35,736 บาท/ครั้ง โรงพยาบาลเอกชน : 54,936 บาท/ครั้ง 
(ที่มา : The Coverage สถิติปี 2563)

แผนประกันสุขภาพของเรา

รับส่วนลดค่าเบี้ยฯ ปีแรก 10%

E-Health Eco

อุ่นใจแอดมิตเมื่อไหร่ ไม่ต้องจ่ายเอง

  • เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 350,000 บาท/ปี
  • ครอบคลุมนอนโรงพยาบาล (IPD)
  • วงเงิน 3 เท่า เมื่อรักษา 3 โรคร้ายแรงที่พบมากใน คนไทย มะเร็ง หัวใจหลอดเลือดสมอง
  • เข้ารับการรักษา ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่โรงพยาบาล ในเครือข่ายกว่า 1,000 แห่งทั่วไทย

เบี้ยประกันเริ่มต้น

4,458

บาท/ปี

รับส่วนลดค่าเบี้ยฯ ปีแรก 12%

Easy E-Health

เหมาจ่ายตามจริง รักษาตามใจ

  • เหมาจ่ายผู้ป่วยใน (IPD) ไม่จำกัดค่ารักษาต่อครั้ง สูงสุด 1.5 ล้าน บาท/ปี

  • ค่าหมอ, ค่ายา, ค่าผ่าตัด ไม่แยกค่าใช้จ่ายให้จุกจิก
  • เพิ่มแพ็กเสริมผู้ป่วยนอก OPD ได้ตามใจ คุ้มครองครบเมื่อป่วยเบาๆ พบแพทย์ รับยา

  • เพิ่มแพ็กค่าชดเชยรายวันได้
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายที่ รพ. เครือข่ายกว่า 1,000 แห่ง

เบี้ยประกันเริ่มต้น

14,342

บาท/ปี

รวมแผนประกันสุขภาพทั้งหมด เลือกได้ตรงใจ!

image

E-Health Eco

image

Easy E-Health

หากคุณไม่แน่ใจว่า เลือกประกันสุขภาพ แบบไหนดี?

หากคุณไม่แน่ใจว่า เลือกประกันสุขภาพ แบบไหนดี?

เลือกเปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพด้วยตัวคุณเอง

เลือกเปรียบเทียบวงเงินต่อปี ได้สูงสุด 3 แผน


E-Health Eco

อุ่นใจแอดมิตเมื่อไหร่ ไม่ต้องจ่ายเอง

มูลค่าความคุ้มครอง (บาท)

Easy E-Health

เหมาจ่ายตามจริง รักษาตามใจ

มูลค่าความคุ้มครอง (บาท)

กรุณาระบุเพศและอายุของคุณ เพื่อดูค่าเบี้ยฯ

E-Health Eco
Easy E-Health
ผลประโยชน์สูงสุด ต่อปีกรมธรรม์ (บาท)
250,000 บาท
1,000,000 บาท
ตัวอย่างเบี้ยสำหรับ ผู้ชาย อายุ 35 ปี
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง เมื่อเข้า รับการรักษาตัวด้วยโรคทั่วไป
ไม่จำกัด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง เมื่อเข้ารับการรักษาตัวด้วย โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบพลัน และโรค หลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน
ไม่จำกัด
ผลประโยชน์ ผู้ป่วยใน (IPD)
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ ผู้ป่วยใน (ต่อวัน) สูงสุด 365 วัน
ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) สูงสุด 180 วัน
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย หรือบำบัดรักษา ค่าแพทย์ตรวจรักษา
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอด เลือด และค่าเวชภัณฑ์ ค่าห้อง ผ่าตัด ค่าห้องทำหัตถการ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัด และหัตถการ การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย ใน (Day surgery)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับ กลับบ้าน สูงสุด 14 วัน
จ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ค่ารักษา พยาบาลผู้ป่วยในอื่นๆ (1)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
Deductible
-
-
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อ ตรวจวินิจฉัย (OPD) ก่อนและ หลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน และค่ารักษา พยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อเนื่องหลัง การเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ภายใน 24 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุ ต่อครั้ง
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
การผ่าตัดเล็ก (Minor surgery) และ การบำบัด รักษาโรคไตวาย เรื้อรัง (OPD) โดยการล้างไต ผ่านทางเส้นเลือด
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
การบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา (Radio therapy) รังสีร่วมรักษา (Interventional  radiology) เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา (Nuclear medicine) ฝังแร่รักษามะเร็ง (Brachytherapy) เคมีบำบัด (Chemotherapy) และ Targeted therapy
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพัก รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)
จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
ไม่เคลม รับส่วนลดเบี้ยฯ ปีถัดไป
สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ไม่มีการเคลมในปีนั้นๆ รับส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพของปีถัดไป
-
10%
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
รับความคุ้มครอง
75,000 บาท
150,000 บาท

ให้เราติดต่อกลับ สำหรับแผนคุ้มครองสูง

ให้เราติดต่อกลับ สำหรับแผนคุ้มครองสูง
ให้เราติดต่อกลับ สำหรับแผนคุ้มครองสูง

รีวิวประกันสุขภาพออนไลน์

เพจดังรีวิวให้แล้ว ประกันสุขภาพแผนไหนคุ้มสุด จะซื้อเสริมหรือเพิ่มความคุ้มครองแบบจัดเต็ม เลือกได้ครบที่นี่

Easy E-Health ประกันเพื่อคนทำงานที่เข้าใจง่าย เหมาจ่ายตามจริง

Bearthai แบไต๋

ประกันสุขภาพ ควรทำเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะพอ ? 

Money Buffalo


ประกันสุขภาพออนไลน์ Easy E-Health ดูแลทุกหมวดค่ารักษา เหมาจ่ายให้ตามจริง

FWD Life Insurance (Thailand)