เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง
เอฟดับบลิวดีจึงออกแบบประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ครอบคลุม เพื่อให้พนักงานของคุณมั่นใจและกล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่
ด้วยแบบประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่คุ้มครองแบบจัดเต็ม

ทำไมควรเลือกประกันอุบัติเหตุกลุ่มจากเอฟดับบลิวดี

แผนและวงเงินแบบยืดหยุ่น

ให้ความคุ้มครองที่ลงตัวตามความต้องการ

จ่ายเบี้ยประกันถูกว่ารายบุคคล

ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า

ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ

เลือกสัญญาเพิ่มเติมพิเศษที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

• คุ้มครองการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ
• คุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชั่วคราวสิ้นเชิง ชั่วคราวบางส่วน เนื่องจากอุบัติเหตุ
• คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
• คุ้มครองการถูกฆาตกรรม การถูกทำร้ายร่างกาย
• คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
• คุ้มครองค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

เอฟดับบลิวดี พร้อมดูแลคุณ

เต็มที่กับชีวิตได้ทุกด้าน ด้วยประกันกลุ่มจากเอฟดับบลิวดี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 02 632 6000