ประกันชีวิตมีกี่ประเภท
การออม การลงทุน

ความคุ้มครองเท่ากันแต่จ่ายเบี้ยฯ ไม่เท่ากัน


ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์