การออม การลงทุน

กฎ 80/20 วิธีออมเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือนยุค New normal

ถ้าพูดถึงเรื่องการออมเงินทุกคนรู้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะต้องทำ เพราะมันคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ความฝันหรือความต้องการเป็นจริงได้ สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่การออมอาจจะเป็นเรื่องที่หนักเอาการ แต่รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถวางแผนการออมเงินได้ง่ายๆ ด้วยกฎการออมแบบ 80/20

 

กฎการออมแบบ 80/20 คืออะไร


กฎการออมเงิน 80/20 หมายถึงการแบ่งรายรับในแต่ละเดือนออกเป็น 2 ส่วน โดย 20% แรกคือแบ่งออกมาเพื่อเป็นเงินออม และอีก 80% ที่เหลือสามารถนำไปใช้จ่ายได้

 

ตัวอย่าง 
เจี๊ยบมีรายได้เดือนละ 50,000 บาท หากออมเงินด้วยหลัก 80/20 เจี๊ยบต้องกันเงินออกมาเพื่อเก็บออม 10,000 บาท (20% ของ 50,000 บาท)

 

ออมแบบ 20% เหมาะกับใคร
กฎการออมเงิน 80/20 เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่มีรายได้สม่ำเสมอในแต่ละเดือนมากเพราะประมาณการรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนได้ค่อนข้างแม่นยำ โดยตัวเลขเงินออม 20% นี้อาจจะปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม ที่สำคัญต้องไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันจนเกินไปนัก ออมไว้ก็ดีแต่ออมทั้งที่ต้องใช้ชีวิตได้มีความสุขด้วย

fwd_aug_article12_2732x1537_v1-03-1.jpg

80% จ่ายไปกับอะไร
หลังจากที่กันเงินออมออกไปแล้ว 20% ของรายรับทั้งหมด เราแนะนำให้แบ่งเงินเพื่อใช้จ่ายหรือ 80% ที่เหลือออกเป็น 3 ส่วน


1. รายจ่ายประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าขนม ค่าใช้จ่ายในกลุ่มนี้ควบคุมยาก เพราะบางครั้งก็เป็นเงินที่จ่ายออกไปทีละน้อย แต่พอมานับรวมๆ แล้วในแต่ละเดือนไม่น้อยเลย จึงควรคุมไว้ไม่ควรเกิน 20% ของรายจ่ายแต่ละเดือน


2. รายจ่ายประจำเดือน / ประจำปี เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือผ่อนบ้าน บางรายการก็เป็นหนี้ไม่ดี เช่น สินค้าเงินผ่อนที่เกินความจำเป็น จึงไม่ควรเกิน 50% ของรายจ่ายแต่ละเดือน


3. รายจ่ายเพื่ออนาคต เช่น การลงทุน ซื้อประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ การลงทุนในกองทุน ลงทุนในความรู้การศึกษา ถึงแม้ว่ารายจ่ายในกลุ่มนี้จะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่งอกเงยในอนาคต แต่ก็ควรแบ่งสัดส่วนให้ดีๆ จึงไม่ควรเกิน 30% ของรายจ่ายแต่ละเดือน

การแบ่งรายจ่ายออกเป็น 3 ส่วนนี้ก็เพื่อให้เรารู้ว่าในแต่ละเดือนเรามีรายจ่ายไปกับอะไรบ้าง และส่วนไหนไม่จะเป็น เพื่อที่จะได้ลดรายจ่ายนั้น และนำมาปรับเพิ่มสัดส่วนเงินออมของเราได้

fwd_aug_article12_2732x1537_v1-01-1.jpg

ออมแบบ 20% ด้วยวิธีอะไร?


วิธีการ ควบคุมง่ายๆ คือ เมื่อเงินเดือนออก ให้แบ่งเงิน 20% ใช้ในชีวิตประจำวันออกมาอีกบัญชี หรืออาจถือเป็นเงินสดเพื่อใช้ตลอดทั้งเดือน ถ้าใช้เหลือก็เก็บแยกไว้ต่างหาก สำหรับให้รางวัลตัวเองด้วยการใช้ซื้อของที่อยากได้ หรือท่องเที่ยว


เพียงเท่านี้มนุษย์เงินเดือนก็สามารถออมเงินในแต่ละเดือน ทั้งนี้การแบ่งรายการต่างๆ ในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่หลักการสำคัญคือ การควบคุมรายจ่าย เพื่อเก็บออมเงินอย่างมีวินัยและใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้

แบบประกันแนะนำสำหรับคุณ