ประกันและบริการน่ารู้

ลูกค้าประกันโรคร้ายแรง CI รับ 8 บริการพิเศษ FWD Care recovery plan

เพราะเอฟดับบลิวดีเข้าใจลูกค้าที่ซื้อประกันโรคร้ายแรง ดังนั้นลูกค้าเอฟดับบลิวดีที่ซื้อประกัน CI Fixed Pay, CI Future และ CI 50 สามารถได้สิทธิ์ในการรับ 8 บริการสุดพิเศษจาก FWD Care recovery plan เมื่อได้รับการอนุมัติสินไหมทดแทน ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระคุณและครอบครัวให้สามารถรับมือกับสิ่งที่มากระทบชีวิต และพร้อมก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

fwdcare-ci2.jpg

8 บริการด้วยใส่ใจเมื่อได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงระยะรุนแรง ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

1.บริการให้คำปรึกษาโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ สามารถรับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัวในระหว่างการเจ็บป่วย และการรักษาจากแพทย์ของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์

2. บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านเช่น บริการดูแลสุขภาพทั่วไป บริการกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด โดยพยาบาลวิชาชีพ หรือผู้ช่วยพยาบาลเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายโดยไม่ต้องเดินทาง

3. บริการทำความสะอาดที่พักอาศัย เช่น การทำความสะอาดห้องนอน ห้องน้ำ ห้องรับแขก สำหรับคนไข้แล้วความสะอาดและสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นเราจึงมีบริการนี้ด้วยความใส่ใจในสุขภาพของลูกค้า และต้องการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่ดูแล

fwdcare-ci3.jpg
4.บริการรถพร้อมคนขับและผู้ชวยพยาบาลเพื่อพาผู้ป่วย ไป-กลับ สถานพยาบาล เพื่อช่วยเหลือพาลูกค้าไปส่งยังสถานพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตามนัดหมาย รวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่แทนลูกค้า

5.บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจ สามารถรับบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชั่นกับจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา ถึงจะป่วยกาย แต่เราก็ห่วงใยและพร้อมดูแลสุขภาพใจไปพร้อมกัน เพื่อดูแลให้ลูกค้าของเรามีกำลังใจที่ดีต่อไป

6.ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับวิกผม เนื่องจากวิกสำหรับผู้ป่วยจะต้องทำขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการแพ้ เราจึงใส่ใจในการดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิกผม ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
fwdcare-ci4.png
7. บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รับคำปรึกษาทางกฎหมายจากทนายความผ่านทางโทรศัพท์ ครอบคลุมการจัดทำพินัยกรรม การฟ้องร้องด้านการรักษาพยาบาลและสถานพยาบาล และการฟ้องร้องนายจ้าง

8. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการเรียนสำหรับบุตร เพิ่มความอุ่นใจให้กับคนที่คุณห่วงใยที่สุด สนับสนุนค่าใช้จ่ายเรียนพิเศษบุตรของผู้เอาประกันภัย ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

สำหรับกรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ได้รับบริการ ข้อ 1,3,5,7และ 8

นี่คือสิ่งที่เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตใส่ใจลูกค้า จึงตั้งใจพัฒนาบริการ
เพื่อส่งมอบการดูแลอย่างใส่ใจเป็นพิเศษ ด้วยความตั้งใจ และความเชื่อที่ว่าเอฟดับบลิวดีดูแลคุณได้มากกว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ 

สนใจทำประกันโรคร้ายแรงกับเอฟดับลิวดี สามารถปรึกษาตัวแทนใกล้บ้านคุณ เพื่อเลือกแบบประกันที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด คลิก

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง