สุขภาพและกีฬา

รู้ทันลดเสี่ยง “โรคหลอดเลือดสมอง”

โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเกิดจากการตีบหรืออุดตันเกิดจาก 2 ปัจจัย คือปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้ เช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้น เพศ (เพศชายมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าเพศหญิง) ภาวะการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติและปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ หรือไลฟ์ไตล์การใช้ชีวิต เช่น ขาดการออกกำลังกาย ภาวะน้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงทำให้ระดับไขมันในเลือดสูง
stroke1.webp

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยจะมีอาการตามตำแหน่งบริเวณสมองขาดเลือด ซึ่งอาจกินระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ดีขึ้น หรือกินเวลาหลายชั่วโมง หรืออาจจะเป็นวัน

  • เดินเซ ทรงตัวลำบาก
  • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะแบบอยู่ดีๆ ก็เป็น
  • พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก น้ำลายไหล
  • ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า หรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย
  • ตามัว มองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก

โรคหลอดเลือดสมอง อาจเกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดภายในสมองเอง หรือเกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอที่ทำหน้าที่ส่งเลือดจากหัวใจไปสู่สมอง หรือ หลอดเลือดแดงคาโรติด (Carotid Artery) ซึ่งในกรณีนี้อาจต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติค หากมีอาการเหล่านี้ และถึงแม้ว่าอาการเหล่านี้จะดีขึ้นได้เองแล้ว ก็ควรไปพบแพทย์อย่าปล่อยเอาไว้เพราะเห็นว่าเดี๋ยวๆ ก็หายเองไป เพราะหากเป็นถาวรจะทำให้เป็นอัมพาตได้เลยทีเดียว

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงซีไอ ฟิวเจอร์ ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจากการรักษา เพราะคุ้มครองโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 5 โรค ได้แก่

  1. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติค
  2. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
  3. โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ
  4. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
  5. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม

และยังคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรงอีกถึง 45 โรค รวมถึงการเจ็บป่วยรุนแรงและโรคอุบัติใหม่ ให้คุณคลายกังวลจากค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คลิก