คณะผู้บริหาร

พบผู้บริหารที่พร้อมจะเติมเต็มประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณ

ผู้บริหารเอฟดับบลิวดี

ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารของเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นทีมงานของเราร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย

เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต เพื่อตอกย้ำบทบาทในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจการประกันชีวิตในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเต็มไปด้วยโอกาส รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับนวัตกรรรมใหม่ๆ ผมมีความยินดีที่ได้เห็นทีมงานในประเทศไทยร่วมมือร่วมใจกันยกระดับประสบการณ์การประกันชีวิตสำหรับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่าง เข้าใจง่าย และตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง

โรนัลด์ อาร์คุลลี่

ประธานคณะกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ผมมีความมุ่งมั่นและผลักดันให้ทีมงานร่วมกันปรับเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการประกันชีวิตแบบเดิมๆ ด้วยการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารอย่างใกล้ชิดในการสร้างเอฟดับบลิวดีให้มีความแข็งแกร่งและดำเนินธุรกิจสอดคล้องกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้างความแตกต่างให้กับวงการประกันชีวิต

ตั้งแต่บริษัทเอฟดับบลิวดีถือกำเนิดขึ้น เรากล้าทำในสิ่งที่แตกต่างและเริ่มท้าทายแนวความคิดแบบดั้งเดิมในธุรกิจประกันชีวิต เราต้องการสร้างบริษัทประกันรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกช่วงของชีวิตซึ่งนับเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา เราเชื่อมั่นในการนำเสนอบริการที่แตกต่าง ผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทย เอฟดับบลิวดีเป็นผู้นำในการส่งมอบประสบการณ์ประกันชีวิตที่แตกต่างมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งดูแลให้ลูกค้าทุกคนหมดความกังวลและสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างเต็มที่

ฮวิน ทัน ฟง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย

สุวิมล ตั้งนิสัยตรง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานประกันชีวิตผ่านธนาคาร

คุณสุวิมลมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทาง บริหารจัดการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคารสำหรับลูกค้ารายย่อย ด้วยประสบการณ์กว่า 18 ปีในอุตสาหกรรมการเงินและที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทำให้คุณสุวิมลมีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบัญชี การเงิน ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี

บรรณยง นราสวัสดิ์

ที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กฤต จิตรนภาวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางการจัดจำหน่ายพิเศษ

คุณกฤตรับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับช่องทางพิเศษ และมีหน้าที่สำคัญในการสร้างรากฐานและเครือข่ายทางการตลาดที่แข็งแกร่งในช่องทางพิเศษนี้

คุณกฤตมีความเชี่ยวชาญในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและมีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในการพัฒนาการตลาดและการขาย การวางกลยุทธ์และการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนการบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ

คุณกฤตมีผลงานที่เด่นชัดในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและบริหารพันธมิตร ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ให้กับบริษัท ประกันชั้นแนวหน้าของไทย ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

นิโคลัส จอห์น ออสบอร์น

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานศูนย์ฝึกอบรม

คุณนิโคลัสรับหน้าที่ดูแลงานด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยของ Academy เพื่อส่งเสริมการขายผ่านสามช่องทางหลัก และมุ่งฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่ตัวแทนประกันภัยจนสามารถเติบโตในเส้นทางการขายได้อย่างมั่นคง คุณนิโคลัสมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จากการทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเคยบริหารงานด้านฝ่ายขายและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับบริษัทประกันชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย อาทิ เอไอเอ พรูเด็นเชียล และแอกซ่า

พิมพาภรณ์ อาภาศิริผล

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารกลยุทธ์ลูกค้าและดิจิตอล

ปรีชา รุธิรพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด

โจเซฟ คิง ยูว เฉิง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารความเสี่ยง

คุณโจเซฟรับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีของบริษัท อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการและนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยขององค์กร นอกจากนั้นคุณโจเซฟยังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินและประกันภัยมายาวนานถึง 28 ปี

วีรภัทร สภากาญจน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณวีรภัทร รับหน้าที่ดูแลแผนกลยุทธ์และดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาองค์กร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การสื่อสารภายในองค์กร สร้างความผูกพันกับพนักงาน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจและบริหารการให้รางวัลผลตอบแทน คุณวีรภัทร มีประสบการณ์ 6 ปี ในระดับผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันชีวิต และทำงานในอุตสาหกรรมการเงินมาแล้วมากกว่า 22 ปี

จอห์น ไมเคิล ฟลานเดิร์ส

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

สุวพันธ์ แสงประกาย

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

อภิรักษ์ จิตรานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

คุณอภิรักษ์รับผิดชอบการดำเนินงานด้านประกันชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นหลัก โดยมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและบริหารจัดการองค์ประกอบในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด คุณอภิรักษ์เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสากรรมประกันชีวิตมากกว่า 20 ปี

วีรภัทร จันทรวรรณกูล

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวีรภัทรเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายและแผนการดำเนินงานทางด้านไอทีของบริษัท เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้า

คุณวีรภัทรมีประสบการณ์มากกว่า 23 ปีในสายงานด้านไอทีของหลากหลายธุรกิจ และในช่วง10 ปีหลังนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงด้านไอทีในธุรกิจประกันสุขภาพ ประกันภัย และประกันชีวิต

เพื่อรู้จักเรามากขึ้น

เราสนับสนุนให้พนักงานและลูกค้า ออกไปใช้ชีวิตตามความฝัน สนุกกับการทำงานในทุกๆวัน

เราภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่เราอาศัยอยู่

เราเชื่อมั่นในความแตกต่าง เพิ่มคุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิตตามแบบที่คุณต้องการ