ความรับผิดชอบต่อสังคมคือหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ผลักดันให้เราทำงานด้วยความมุ่งมั่น เราภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่เราอาศัยอยู่ ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง