เสียงจากลูกค้า
เสียงของความประทับใจจากลูกค้าที่มีต่อบริการออนไลน์

เราขอขอบคุณทุกๆ “เสียงของลูกค้า” ที่มีต่อประสบการณ์การใช้บริการออนไลน์ (FWD Link)

เสียงจากลูกค้าของเรา

Quote

คุณนิตย์ตา สุนทรเจริญ

เสียงจากลูกค้า

ความประทับใจที่มีต่อบริการเคลมออนไลน์

image

5/5 “เคลมออนไลน์สะดวก รวดเร็วมากค่ะ ขั้นตอนก็ง่าย ประทับใจมาก”

image

5/5 “เคลมออนไลน์ รวดเร็วมากๆ ชอบมากๆ ครับ”

image

5/5 “บริการนี้สะดวกมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณมากที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านะคะ”

ความประทับใจที่มีต่อบริการออนไลน์ด้วยตนเอง FWD Link

image

5/5 “ประทับใจการบริการของ FWD เข้าใจลูกค้า การประสานงานรวดเร็ว เคลมออนไลน์ก็ง่าย เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ก็ง่าย จะเป็นลูกค้าต่อไป และจะแนะนำเพื่อนๆ คนอื่นให้รู้จัก FWD นะคะ”

image

5/5 “ทำรายการต่างๆ ทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เสียเวลาเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเอง เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ชอบมากครับ”

image

5/5 “บริการขอใบรับรองลดหย่อนภาษีประจำปีออนไลน์ทำได้ง่ายและสะดวกมาก ไม่ต้องกรอกอะไรเลย”

image

5/5 “อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากๆ ชื่นชมในระบบออนไลน์ของ FWD ค่ะ”

image

5/5 “รู้สึกประทับใจที่ FWD เล็งเห็นถึงความสำคัญของบริการออนไลน์ ใช้งานไม่ยุ่งยาก มีความปลอดภัยจากการใช้ระบบ OTP เปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสารทางออนไลน์สะดวกมากๆ”

image

5/5 “ช่องทางชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน FWD Link นี้สะดวกมากๆ ไม่ต้องเข้าไปรูดที่สำนักงานของ FWD ผมจะชำระด้วยช่องทางนี้ตลอดครับ”